Etiket: Gölge Pay

Çalışanlara Gölge Pay Opsiyonu Sağlanması – Phantom Stock

Gölge pay opsiyonu yapısı, diğer hak ediş ya da opsiyon yapılarında olduğu gibi çalışan ile işveren şirket arasında iş sözleşmesinden ayrıca düzenlenen bir hak ediş sözleşmesine konu olmaktadır. Karışıklık yaratmaması adına uygulamada bu sözleşme türünün kimi zaman mali haklar sözleşmesi, hisselerden doğan mali hakların devri...

/ Nisan 13, 2022