Rekabet Hukuku, Haksız Rekabet ve Rekabet Yasağı terimleri aynı amaca hizmet eden kurumları temsil ediyor olsalar da, bugün itibariyle hukuk bilir-bilmez birçokları tarafından yanlış yerde ve birbirlerine karıştırılarak kullanılmaktadır. Bu kısa yazıda amaçladığımız ise, ihtiyacınız olduğu zaman bu kurumların ne ifade edebildiğini gösterebilmektir. Öncelikle ilk cümlede bahsi geçen tüm kurumların kaynağından, yani rekabet özgürlüğünün nerede tanımlandığından bahsetmek gerekir. Anayasa’nın 48.Maddesi; “Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir” ifadesine yer vermektedir. Bu maddenin yorumu ile serbestçe rekabet edebilmek anayasal bir hak olarak kişilere verilmiştir. Aynı zamanda 48. maddenin ikinci fıkrası ve 167. madde; devlete rekabetin korunması için bir takım yükümlülükler yüklemektedir.

Rekabet Hukuku

Yine sitemizde yer alan bu yazıdan daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz Rekabet Hukuku; rekabeti, sınırlandırmaya veya ortadan kaldırmaya çalışan her türlü eylem, fiil ve anlaşmalara karşı korur. Asıl amacı rekabetin korunmasıdır. Bununla ilgili çalışmaları ve düzenlemeleri içerir. Rekabet Hukuku anlamında esas metnimiz ise 4054 s. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’dur.

Haksız Rekabet

Haksız Rekabet ise, rekabet hukuku tarafından korumaya alınmış sınırlar içerisinde kullanılan rekabet etme hakkının dürüstlük kuralları kapsamında kullanılmasını sağlamak ve rekabet etm-edebilme hakkının kötüye kullanılmasını engellemek için vardır. Haksız Rekabet anlamında esas kaynağımız ise 6102 s. Türk Ticaret Kanunu 54 ila 63. Maddelerinde yer alan düzenlemelerdir.

Rekabet Yasağı

Rekabet Yasağı, bir ortaklığın veya ticari işletmenin ya da esnaf işletmesinin sırlarını bildikleri varsayımından hareket edilerek, belirli kişilerin bu ortaklık veya işletme ile rakip konumuna gelmelerini engellemek amacı ile getirilmiş bir faaliyet yasağıdır. Yani işçi olarak nitelendirilebilecek kişilerin, kanunun öngördüğü sınırlar dahilinde, işverenine rakip bir işletme açmamasını veya rakip bir işletmede çalışmamasını ya da böyle bir işletmeyle başka bir menfaat ilişkisi içinde bulunmamasını taahhüt ettiği sözleşmedir. Bu yasak sadece ilgili ortaklık veya işletme menfaatini korumaya yöneliktir. Rekabet Yasağı ile kişilerin rekabet etme hakkı tamamen ortadan kaldırılabilir veya sınırlandırılabilir.

*startup ekosistemi için önemli olabileceğini düşündüğüm bu yazı için İstanbul Üniversitesi’nden sevgili hocam Doç.Dr. N.Füsun Nomer Ertan’ın “Haksız Rekabet Hukuku” başlıklı kitabından ziyadesiyle istifade ettim. Yukarıda yazılı konu hakkında daha detaylı bilgi için kitabının 1 ve 17. sayfalarından yararlanabilirsiniz. (Yayın Bilgisi: On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016)

Posted by Yiğit Cem Coşkun

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Avukat, İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi, AFS'de Eğitmen, Aktivist, Sivil Toplum ve Sivil Özgürlük Gönüllüsü.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir