1.1.2017 Tarihine Kadar E-Faturaya Geçiş Yapmalısınız!

e-Fatura Nedir ?

E-Fatura, belirli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan elektronik belgedir. E-Fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir.

Elektronik Faturalar e-fatura portalı üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile satıcı kurumdan alıcı kuruma iletilir.

e- Arşiv Uygulaması Nedir ?

e-Arşiv uygulaması e-fatura uygulaması dışında kalan mükelleflere düzenlenen faturaların;

  • Elektronik ortamda düzenlenmesi,
  • İletilmesi,
  • İkinci nüshalarının elektronik ortamda muhafazası,
  • İstenildiğinde ibraz edilmesi

uygulamasından ibarettir.

e- Arşiv faturası nedir?

e-Arşiv faturası bir elektronik fatura türüdür. Bu faturayı e-Arşiv uygulaması aracılığı ile oluşturup müşterinize iletebilirsiniz.

e- Arşiv’in e-Fatura’dan farkı nedir?

Bu iki elektronik fatura türü sıklıkla karıştırılmaktadır. Basit olarak iki fatura arasındaki fark;

e-Fatura, e-Fatura kullanıcısı olan müşterinize gönderdiğiniz faturayı

e-Arşiv ise e-Fatura kullanıcısı olmayan müşterinize gönderdiğiniz faturayı anlatmaktadır.

e- Arşiv Kapsamında Kimler Var ?

  • İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler,
  • e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden kendi rızası ile uygulamadan faydalanmak isteyenler,  e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

Fakat; İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi vb. belgeleri düzenleyenler zorunluluk kapsamı dışındadır.

1.1.2017 tarihi Kimler İçin Önemli ?

433 ve 464 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer verilen açıklamalar uyarınca internet üzerinden satış yapan ve 2014 ve takip eden yıllarda brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olanlar, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçme ve vergi mükellefi olmayanlara yönelik gerçekleştirilen internet satışlarına ait faturaları ise elektronik ortamda alıcısına iletme mecburiyeti getirilmiştir. 2015 yılında internet satışı bulunan ve ilgili yıl brüt satış hasılatı 5 milyon TL’yi geçen mükellefler ise en geç 1.1.2017 tarihinde e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.

 

 

e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçiş işlemleri www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan“Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu”nda (http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/eArsivBasvuruKilavuzu.v1.3.(23.12.2015).pdf)
açıklandığı şekilde yapılmalıdır.

Posted by Özge Özşaylan

Avukatlık mesleğine yeni adım atmış araştırma yapmayı seven ve yenilikleri takip eden biri olarak, girişimcilere hukuki konularda destek olmak istiyorum.

One Comment

  1. İnternet üzerinden satış yapmak son dönemlerde çok revaçta.Lakin bunun hukuki boyutu akıllarda çoğunlukla soru işareti bırakmıştır.Maliyenin çok sıkı takipte olduğu biliniyor ancak derinlemesine inersek bunun dozu nedir? İnternet üzerinde satış yapmak isteyen genç girişimciler nasıl bir yol izlemelidir? Vergi,fatura vs..

    Cevapla

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir