Girişimciler için en önemli şey tutkudur deriz. Evet tutku önemli ama bir de bunun yanında işleri ile ilgili yapmaları gerekenler var. İşte bunlardan biri de girişimcinin yatırım aşamasında ve işletme döneminde fizibilite yapmasıdır. Girişimci de bunu yapma alışkanlığının olmaması, girişimi başarısız girişimler arasına atmakta önemli bir etkiye sahip. Harika bir iş fikriniz olsa bile ürünlerinizi veya hizmetlerinizi uygun maliyetli bir şekilde pazarlamak ve satmak için çözümler bulmanız gerekir.
Fizibilite, yatırım kararlarının öncesinde durum değerlemesi anlamına gelir. Türkçede ‘yapılabilirlik’ olarak bilinen ve kullanılan bu terim, daha ziyade fizibilite etüdü olarak kullanılır. Fonların ve imkanların kullanımını gerektiren neredeyse her yerde, gelecekte kazanç getirecek bir işe kalkışıldığında, söz konusu olacak yatırımın buna değer olup olmadığını, ne ölçüde karlı olabileceğini , ne getirisinin olacağını, kaç yılda geri dönüş alınacağını ortaya koymak için yatırım projesi ile ilgili önemli bütün hususların değerlendirilmesine ihtiyaç duyulur. Bu amaçla yapılan çalışmalara fizibilite çalışması denir. Değerleme sonucunda karlı bulunan yani kalkışılacak iş olarak görülen yatırımlar için ise ‘fizibil’dir denir.

Fizibilite çalışması sadece yeni bir yatırım kararı için değil, mevcut işin büyümesi ,genişletilmesi, yenilenmesi ya da şubeleştirilmesi maksadıyla da yapılabilir. Bir istek için de fizibilite raporu hazırlanabilir. Yatırım için ihtiyaç duyulacak kredileri ve teşvikleri sağlayacak kamu veya finansmanı sağlayacak olan kuruluşlar bu işin yapılabilirliğini görmek için bir fizibilite raporu talep ederler. Bu durumda girişimci ortam şartlarına uygun bir fizibilite etüdü hazırlamak zorunda kalır.

Fizibilite raporunun 5 bölümü vardır :

1.Piyasa incelemesi
Bu bölümde, üretilmesi ve pazarlanması düşünülen mal veya hizmetin özelliklerini, muhtemel satış fiyatını, pazardaki rakiplerini,hangi pazarlarda veya pazar dilimlerinde ne kadar satılabileceğini, kimlere satılacağını,satış dönemlerini ve diğer piyasa getirilerini incelemek gerekir.

2.Kuruluş yeri incelemesi

Bu bölümde kuruluş yeri incelenir. Bir işletmenin iktisadi ve sosyal bakımdan maliyetinin en az, buna karşılık sağlayacağı faydaların en fazla olması esastır. Bu amaçla, yatırım için en uygun yerin belirlenmesine ihtiyaç duyulur. Hammaddeye yakınlık, enerji, işgücü, pazara yakınlık, tabii şartlar, ulaşım imkanları, yatırımcıya ulaşma kolaylığı gelişme potansiyeli ve daha birçok faktör dikkate alınarak en ideal kuruluş yeri seçilmeye çalışılır.

3.Mali inceleme

Yatırımın toplam maliyeti, sabit ve değişken giderlerinin yapısı, işletme sermayesi ihtiyaçları, nakit akışının aylık ve yıllık dağılımı ve finansman programı, üretime geçtikten sonra nakit akışları, break even point yani , başa baş üretim miktarları ve yatırımın kara geçiş zamanı gibi hususlar değerlendirilir.

4.Teknolojik inceleme:

Üretimde veya pazarlamada kullanılacak teknik ve teknolojiler ile, alternatif üretim teknikleri ve her bir tekniğe göre ortaya çıkacak ham ve yardımcı madde ihtiyaçları, bunların gerektirdiği makine ve teçhizat ile, bunlara ait girdi-çıktı analizleri,istihdam edilecek personelin miktar ve özellikleri gibi noktalar bu bölümde değerlendirilir.

5.Hukuki inceleme
Yatırım projesinin hazırlanma safhasından kuruluş yerinin seçimi, yatırımın gerçekleştirilmesi,ortakların durumu,vergiler,işletmenin faaliyete geçip malların pazarlanmasına kadar uyulması gereken kanun, tüzük ve yönetmelikler, yatırım üzerinde yapacağı muhtemel etkiler ve getireceği fırsatlar bakımından hukuki olarak değerlendirilir.

Başlıca bu bölümlerden meydana gelen fizibilite etüdü ardından sonuç çıkarılır.Olumlu (yapılabilir) bulunursa, yatırım için bir ön proje hazırlanır. Daha sonra, kesin proje haline getirilecek uygulamaya geçilir.
Fizibilite raporu neden bu kadar önemlidir ?
-Neler yapmanız gerektiği ile ilgili her şeyi listeler,sudan çıkmış balık olmayı önler.
-Lojistik ve işle ilgili diğer problemleri ve çözümleri tanımlar.
-Bankaları veya yatırımcıları ikna etmek için pazarlama stratejileri geliştirmenize yardımcı olur ve iş planının sağlam temeller üzerine kurulmasına yardımcı olur.

Sağlam temellere dayandırdığınız girişimler dileğiyle …

Posted by İlayda Döldöş

Herkesin 'başka' olduğuna inanıp hep 'en başka' olmak çabasındayım.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir