Reklam Hukuku 101 başlıklı yazımızda reklam türlerini inceleyerek, bu reklamlar oluşturulurken nelere dikkat edilmesi gerektiğini yazmıştık. Bu yazımızda ise Reklam Hukukunu ilgilendiren kurum ve kuruluşlara kısaca değineceğiz.

1. Reklam Kurulu

Reklam Kurulu, tüketicinin korunması amacıyla ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme, haksız ticari uygulamalara karşı düzenlemeler yapmak, bu hususlar çerçevesinde inceleme ve gerektiğinde denetim yapmakla görevli bir kurumdur.

Reklam Kurulu yaptğı inceleme ve denetimler sonucunda durdurma, düzeltme veya idari para cezası kararı alabilmektedir. Reklamların, Reklam Hukuku mevzuatında yer alan kurallara uyulmadan oluşturulması, Reklam Kurulunun hükmedeceği cezalarla karşı karşya kalmanıza sebep olabilir.(Bknz: Reklam Hukuku: 101 başlıklı yazımız)

Reklam Kurulunun tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Kurul tarafından verilen kararlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır.

Reklam Kurulu kararları kesin değildir, karara karşı idare mahkemelerine başvuru yolu açıktır.

Reklam Kurulu, ayda bir defa veya ihitiyaç duyulduğu takdirde Kurul başkanının çağrısıyla toplanır.

2. Reklam Konseyi

Reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak çağdaş iletişim uygulamalarını takip etmek, reklam sektörünün ve reklam denetim işlevlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, bu konularda görüş ve önerilerde bulunmakla görevli ve yetkilidir.

3. Reklam Özdenetim Kurulu

Reklam Verenler Derneği ve Reklamcılar Derneği tarafından, Reklam Uygulama Esaslarını uygulamaya koymak üzre kurulmuştur.

Reklam yayınlanmadan önce danışmak için, reklam yayınlandıktan sonar görüş almak için başvurulabilir. Bu kuruldan alınacak karar bağlayıcı nitelikte değildir. Kurul,reklam ajanslarına, reklam verenlere ve reklam verilen mecralara özdenetim anlayışını kazandırmaktır.

Yazımızda bahsi geçen kurumlar arasında bağlayıcı kararlar verebilen ve “ceza kesebilen” kurum Reklam Kurulu’dur. Dolayısıyla bir reklamı oluştururken Reklam Kurul’undan “ceza yememek” bir Startup için önemli bir husustur. Reklam Konseyi ve Reklam Özdenetim Kurulu, oluşturulacak reklamların hukuka uygunluğu için takip edilmesinde fayda olan, tavsiye niteliğinde görüş ve öneri veren kurumlardır.

Posted by Av. Sibel Büyükkılıç

One Comment

  1. Hülya Öztürk Kasım 7, 2022 at 4:53 pm

    İngiltere’de yeni kurduğum ve Türkiye’de de faaliyet gösterecek bir YouTube video film lifestyle firması için faaliyete başlamadan önce hukuksal altyapıyı oluşmak için danışmanlık almak istiyorum. YouTube film prodüksiyon, reklam gelirleri, sponsorluklar, ortak tanımlar, katılımcılarla proje ortaklıkları, platformlar vesaire, konularında sorularıma net yanıtlar almadan işe başka ak istemiyorum.

    Cevapla

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir