Ülkemizdeki vergi hukuku göz önünde bulundurulduğunda şirketlerin hangi harcamaları ‘GİDER’ olarak yazabileceği çok önemli bir konu. Hatta bu konu çoğu şirketin en önemli  gündemlerinden biri olabiliyor.

-Vergi kanunlarına göre bir harcamanın gider sayılabilmesi için, giderin çeşidi değil faaliyetle ilgili mi ya da hasılatın artışı için gerekli mi? noktaları daha önemlidir. Bir vergi incelemesinde denetmen, giderleri inceleyerek faaliyet ile ilgili olmadığını düşündüklerini KKEG (kanunen kabul edilmeyen giderler) olarak değerlendirebilir ve ortadaki duruma göre  %20 Kurumlar vergisini, KDV ya da gelir vergisini isteyebilir.

 • Kanunun Gider Kabul Ettiği Harcamalar:
  Öncelikle yemek giderleri: Eğer yemek giderleri şirketin faaliyeti için yapılmışsa gider olarak kabul edilir. Şirket toplantısı, müşteri ağırlama vb durumlar dahildir. Şirketin faaliyeti ile orantılı olması gerekmektedir.
  Seyahat harcamaları: Her nevi toplu taşıma,kara taşıtı,hava taşıtı,deniz taşıtı, tren, otel, otopark vb harcamalar dahildir. Şirket faaliyetleri kapsamında yapılan şirket toplantısı, müşteri görüşmesi, müşteriyi toplantıya götürme vb. aktiviteler için geçerlidir. Şirketin faaliyeti ile orantılı olması beklenmektedir.
  Taşıt giderleri: Yakıt, sigorta, kira, tamir vb giderler dahildir. İşle ilgili olması, işletmeye dahil olması gerekeir.İşletmenin aktifinde bulunmaması kiralama yoluyla edinilmesi gerekir.
  İletişim giderleri: Telefon, internet vb giderlerdir. İşletmeyle ilgili olması, işletmeye dahil olması, işletmenin aktifinde bulunmamalıdır. Kiralama yoluyla edinilmesi gerekir.
  Son olarak giyim harcaması: Demirbaş olarak verilen baret, kask, iş tulumu, iş önlüğü, çizme gibi eşyalar, tek tip giysiler vb. gider olarak kabul edilir.
 • Kanunun Gider Olarak Kabul Etmediği Harcamalar:
  Yemek giderleri: Arkadaş, aile yemekleri, işle ilgili olmayan market harcamaları.
  Seyahat harcamaları: Tatil harcamaları, aileden ya da arkadaşların seyahat harcamaları, eş ile çıkılan iş seyahati nedeniyle yapılan harcamaların eşe münhasır kısmı.
  Taşıt giderleri: Çalışana ait araç yakıt, tamir giderleri, şirketin gelirini arttırıcı fonksiyonu olmayan diğer giderler.
  İletişim giderleri: Çalışana ait hatlar için ödenen faturalar, şirketin gelirini arttırıcı fonksiyonu olmayan diğer giderler.
  Giyim harcaması: Gömlek, kravat, saat, kemer, fular, ayakkabı, kaban vb. Bu tip harcamaların şirket faaliyetleri için önemli ve gerekli olduğu düşünülse bile maliyenin görüşü aksi yöndedir.
  ?Günümüz şirketlerinin en çok merak ettiği soru ise;
  Eğer personel kendi arabasını şirket için kullanıyorsa bu gider yazılabilir mi ?
  Maalesef yazılmamalıdır çünkü bu araç şirketin aktifine kayıtlı değil yani şirketin mal varlıkları arasında bulunmamakta. Bu nedenle eğer gider olarak yazmak istiyorsak ;
  Öncelikle araç sahibi personel ile araç kullanım kira sözleşmesi yapılmalıdır.Yapılacak kira ödemelerinden %20 stopaj ve %18 KDV hesaplanmalıdır.Eğer bunlar yapılırsa benzin, kasko, trafik sigortası, otopark, bakım, yıkama vs. masrafları gider olarak yazılabilir.

 

Posted by İlayda Döldöş

Herkesin 'başka' olduğuna inanıp hep 'en başka' olmak çabasındayım.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir