AIDA : Attention/Awarenss, Interest, Desire, Action kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. Farkındalık, İlgi, Arzu ve Eylem anlamına gelen AIDA modeli, pazarlamada ve reklamcılıkta, tüketicinin bir ürünün veya markanın farkına vardığı andan – tüketicinin bir ürünü denediğinde veya bir satın alma kararı aldığı andan- satın alma işlemine kadar ortaya çıkan adımları veya aşamaları tanımlamak için yaygın bir şekilde kullanılır. Yani temelde pazarlamada satın alma davranışının her bir adımını ifade eder.  Birçok tüketici reklam veya pazarlama iletişimi yoluyla markaların farkına vardığı için AIDA modeli, bir reklam veya pazarlama iletişimi mesajının marka seçiminde tüketicileri nasıl etkilediğini açıklamaktadır. (Örnek verecek olursak; bir müşteriye aynı fiyat aralığına sahip iki marka söyleniyor ve neden X markasından değil de Y markasından alışveriş yaptığı soruluyor. Müşterinin cevabı ise bu pazarlama modelinde çok net. “Geçenlerde gördüğüm reklam beni markaya daha yakın hissettirdi.”) Özünde, AIDA modeli, reklam mesajlarının tüketiciyi marka bilinirliği ile eylem (satın alma ve tüketim) arasında bir dizi, aşamalı adımla ilerletmek için bir takım görevleri yerine getirmesi gerektiğini söylemektedir. AIDA modeli, 19. yüzyılın sonlarında gelişen reklamcılıkta en uzun hizmet veren modellerden biri oldu. Pazarlama ve reklamcılık literatüründeki ilk görünüşünden bu yana, model yeni reklamcılık medyası ve iletişim platformlarının ortaya çıkması nedeniyle değiştirildi ve genişletildi. Bir takım değiştirilmiş alternatif modeller halen kullanılmakta tabi.

Posted by İlayda Döldöş

Herkesin 'başka' olduğuna inanıp hep 'en başka' olmak çabasındayım.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir