All posts by Aslıhan Fethiye (TÜRKMENOĞLU) ÖZGÜL

İstanbul Bilgi Üniversitesi (2014), Université Toulouse 1 Capitole, Fikri Mülkiyet Hukuku Yükseklisans (LL.M.) (2017) mezunu, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat & marka vekili

Brexit tasarım ab markası

AB Markalarına & Tasarımlarına Brexit Sonrası Ne Olacak?

İngiltere’nin AB’den ayrılmasının (brexit) gündeme gelmesiyle birlikte, AB markalarının ve tasarımlarının akıbetinin ne olacağı hakkında belirsizlik söz konusudur. Avrupa Komisyonu’nun 28.02.2018’de sunduğu sözleşme taslağı bazı hususlarda konuya açıklık getirmektedir. Öncelikle, 31.12.2020’ye kadar bir geçiş dönemi öngörülmektedir. 31.12.2020’den önce tescil edilmiş AB markaları ve tasarımları, aynı...