İngiltere’nin AB’den ayrılmasının (brexit) gündeme gelmesiyle birlikte, AB markalarının ve tasarımlarının akıbetinin ne olacağı hakkında belirsizlik söz konusudur. Avrupa Komisyonu’nun 28.02.2018’de sunduğu sözleşme taslağı bazı hususlarda konuya açıklık getirmektedir.

Öncelikle, 31.12.2020’ye kadar bir geçiş dönemi öngörülmektedir.

  • 31.12.2020’den önce tescil edilmiş AB markaları ve tasarımları, aynı kapsamıyla İngiltere’de geçerli olacaktır. Dolayısıyla markaların kapsadığı ürün ve hizmetler de aynı kalacaktır.

Madrid Protokolü ve Hague Sözleşmesi yoluyla AB’nin seçildiği tesciller açısından da aynı kural geçerlidir.

  • 31.12.2020’den önce bir AB markası ya da tasarımının iptali veya hükümsüzlüğü için idari veya hukuki süreç başlatılmışsa karar 31.12.2020’den sonra verilse dahi bu karar İngiltere’de karşılık gelen marka ve tasarımları da etkileyecektir.
  • AB markası ve tasarımlarının koruma tarihlerinin bitişi ve dolayısıyla yenilenme tarihleri AB hukukunun getirdiği düzenlemeyle uyumlu kalacaktır.
  • AB markasının ve tasarımının yararlandığı başvuru tarihi ve/veya rüçhan tarihinden İngiltere’de karşılık gelen marka ve tasarım da yararlanacaktır.
  • Bir AB markası, 31.12.2020’den önce İngiltere’de gerçek kullanımının olmaması gerekçesiyle iptal edilemeyecektir.
  • 31.12.2020’den önce AB nezdinde kazanılmış olan tanınmışlıktan, İngiltere’de karşılık gelen marka da yararlanacaktır. 31.12.2020’den sonra ise tanınmışlık açısından İngiltere’deki kullanım esas alınacaktır.
  • Hakkın tüketilmesi rejimi aynı kalmaktadır: 31.12.2020’den önce AB sınırları içinde tüketilmiş hak, İngiltere açısından da tükenmiş olarak kabul edilecektir.

Avrupa Komisyonu’nun anılan metninden edinilen izlenime göre, 31.12.2020’den önce tescil edilmiş AB markaları ve tasarımlarının aynı kapsamla İngiltere açısından geçerli olması için bir ödeme yapılması öngörülmemektedir. Fakat bu konuya kesin bir açıklık getirilmiş değildir.

Ayrıntılı bilgi için metnin tamamına linkten ulaşabilirsiniz.

Posted by Aslıhan Fethiye (TÜRKMENOĞLU) ÖZGÜL

İstanbul Bilgi Üniversitesi (2014), Université Toulouse 1 Capitole, Fikri Mülkiyet Hukuku Yükseklisans (LL.M.) (2017) mezunu, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat & marka vekili

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir