All posts by Av. Işıl Selen Denemeç

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirip ('12) avukatlık ruhsatını aldıktan sonra UC Berkeley'de fikri ve sınai haklar üzerine yüksek lisans (LL.M. '15) yapmıştır. Profesör Robin Feldman'ın Harvard Journal of Legislation'da ilaç patentlerine ilişkin yayımlanan makalesi için araştırma asistanlığı yapmıştır. Daha sonra Las Vegas'daki bir hukuk bürosunda fikri ve sınai haklar üzerine çalışmıştır. Santa Clara University'nin Münih'te düzenlediği yaz okulunda Türkiye'de fikri ve sınai haklar dersi ve Moda Hukuku Enstitüsü'nde moda perspektifinden ABD endüstriyel tasarımlarına ilişkin vaka analizi dersi vermiştir. Patent ve Marka Vekilleri Derneği'nin düzenlemiş olduğu konferansta ABD marka sistemini anlatmıştır. Şu anda Türkiye'dedir ve çalışmaları teknoloji transferi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sanatçı kimliği ağır basan bir hukukçu olarak sanatçılara hukuki destek verme misyonunu üstlenmiştir.

ABD Patent Hukukunda “After Final Consideration Pilot Program” (AFCP) Uygulaması

Bir buluşun patentlenebilir olmasındaki önem kadar, başvuruyu inceleyen uzmanın ikna edilmesi de önem taşır. Patent başvuru süreci başlatıldıktan sonra uzmandan gelen raporlar (“Office Action”) ışığında, tarifname takımında değişiklikler yapılır. Değişiklikler sonucunda buluşunuza patent verilebileceği gibi, patent verilebilirlik kriterlerinin sağlanmaması nedeniyle başvurunun reddi de söz konusu...

/ Nisan 4, 2017
kullanım şartı

ABD Marka Hukukunda Kullanım Şartı

Amerika pazarına açılmak istiyorsunuz ve bunun ilk adımı olarak ABD’de bir marka başvurusu yapacaksınız diyelim. Böyle bir durumda dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan biri kullanım şartı. Markalara ilişkin kullanım şartına aslında yabancı değiliz. Markanın, tescil tarihi itibariyle beş yıl içinde haklı bir neden olmaksızın...

/ Şubat 13, 2017