Bir buluşun patentlenebilir olmasındaki önem kadar, başvuruyu inceleyen uzmanın ikna edilmesi de önem taşır. Patent başvuru süreci başlatıldıktan sonra uzmandan gelen raporlar (“Office Action”) ışığında, tarifname takımında değişiklikler yapılır. Değişiklikler sonucunda buluşunuza patent verilebileceği gibi, patent verilebilirlik kriterlerinin sağlanmaması nedeniyle başvurunun reddi de söz konusu olabilmektedir.

AFCP 2.0 programı ile USPTO (Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi), “Request for Continued Examination” (RCE) taleplerini azaltarak, inceleme sürecinde bekleyen başvuru sayısının düşürülmesiyle patent başvurusu sahibi ve uzmanın arasındaki işbirliğini artırmayı ve başvuruların değerlendirilmesi sürecini geliştirmeyi amaçlıyor.

 AFCP Nedir?

AFCP ile, verilen nihaî ret kararından sonraki cevaplarla ilgili olarak uzmanlara ilave zaman kullanma yetkisi verilir ve ek araştırma ve/veya inceleme yapmalarına olanak tanınır. Patent ve bitki çeşitleri başvuruları için uzmana 3 saat; tasarımlar içinse 1 saat ek süre tanınır. “Reissue” patent başvuruları için AFCP talep edilemez.

Ek süre içinde yapılan araştırma/inceleme sonucunda, başvuru konusu istemlerin hepsinin kabul edilmesi hâlâ mümkün değilse, uzman başvuru sahibi ile görüşme ayarlayacaktır.

Uzmanlar; cevabın tamamıyla AFCP altında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini; ilave araştırma gerekip gerekmediğini; tanınan süre içinde araştırmanın tamamlanıp tamamlanamayacağı hususlarında inisiyatif sahibidir. Unutmayın ki, AFCP tarafından başvurunuz reddedilse bile, Uzman ile görüşme talebinde bulunmanız halen mümkündür.

AFCP için Şartlar Nelerdir?

AFCP için değerlendirilme talebinizi PTO/SB/434 formunu doldurarak yapmanız gerekiyor. Bu form ile birlikte, en az bir bağımsız istemde değişiklik yapılmasını içeren bir cevap sunmanız gerekiyor. Ancak unutmayın ki bu değişiklik, bağımsız istemin kapsamını genişletemez. AFCP başvurunuza cevaben, başvurunun durumunu bildiren özelleştirilmiş bir AFCP 2.0 formu (PTO-2323) gönderilecektir.

Hangi Durumlarda Nihaî Ret Kararına Cevap Verilmelidir? 

  1. Değişiklik, nihaî inceleme raporundaki itiraz(lar)a cevaben, istemleri iptal ederek veya resmî şart(lar)a uyarak başvuruyu kabul edilebilme durumuna getiriyorsa,
  2. Değişiklik, kabul edilmeyen istemleri bağımsız formda yazarak başvuruyu kabul edilebilme durumuna getiriyorsa,
  3. Değişiklik, kabul edilmeyen istemlerdeki sınırlamaları bağımsız istemlerle birleştirerek başvuruyu kabul edilebilme durumuna getiriyor ve yeni istemin kabul edilebilir olduğuna karar verilebilmesi için sınırlı ilave değerlendirme veya araştırma yapılması yeterli oluyorsa,
  4. Yeni istemler eşdeğer sayıda kesin ret almış istemi iptal etmeden eklense dahi, değişikliğin, yalnızca sınırlı miktarda araştırma veya değerlendirmeyle başvuruyu kabul edilebilme durumuna getirdiği değerlendirilebiliyorsa,
  5. Değişikliğin, yalnızca sınırlı miktarda ek değerlendirme veya araştırma gerektiren yeni sınırlama(lar) ekleyerek kabul edilebilme durumuna getirdiği değerlendirilebiliyorsa,
  6. Cevabın, önceki taahhüt veya beyanda belirlenen resmî eksiklikleri gideren yeni ve yalnızca sınırlı miktarda ek değerlendirme veya araştırma gerektiren bir beyan içermesiyle, başvuruyu kabul edilebilme durumuna getirdiği değerlendirilebiliyorsa.

AFCP başvurusunda bulunmak için herhangi bir ilave ödeme yapılması gerekmediğinden, AFCP başvurusu yapılması önerilmekle birlikte, bu başvuruların genelde reddedildiğini de belirtmekte fayda var. AFCP süreci 30 Eylül 2017 tarihine kadar devam edecek, AFCP başvurularını bu tarih veya öncesine kadar yapmış olmanız gerekiyor.

Posted by Av. Işıl Selen Denemeç

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirip ('12) avukatlık ruhsatını aldıktan sonra UC Berkeley'de fikri ve sınai haklar üzerine yüksek lisans (LL.M. '15) yapmıştır. Profesör Robin Feldman'ın Harvard Journal of Legislation'da ilaç patentlerine ilişkin yayımlanan makalesi için araştırma asistanlığı yapmıştır. Daha sonra Las Vegas'daki bir hukuk bürosunda fikri ve sınai haklar üzerine çalışmıştır. Santa Clara University'nin Münih'te düzenlediği yaz okulunda Türkiye'de fikri ve sınai haklar dersi ve Moda Hukuku Enstitüsü'nde moda perspektifinden ABD endüstriyel tasarımlarına ilişkin vaka analizi dersi vermiştir. Patent ve Marka Vekilleri Derneği'nin düzenlemiş olduğu konferansta ABD marka sistemini anlatmıştır. Şu anda Türkiye'dedir ve çalışmaları teknoloji transferi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sanatçı kimliği ağır basan bir hukukçu olarak sanatçılara hukuki destek verme misyonunu üstlenmiştir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir