All posts by Yusuf Nusret Barutcu

Araştırma Görevlisi - Anadolu Ü. Hukuk F. Mali Hukuk ABD Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012 Anadolu Üniversitesi SBE Kamu Hukuku YL 2015 Hacettepe Ü. - Anadolu Ü. Ortak Kamu Hukuku Dr. (devam ediyor)

Girişimcinin Vergi Planı

Vergi planlaması, vergi mevzuatına aykırı davranmadan, vergi avantajlarını kullanmaya yönelik planlamalar yaparak, vergi yükünüz azaltmaya çalışmaktır. Vergi planlaması yaparken, vergi istisna ve muafiyetlerinden, teşviklerden ya da hukuki boşluklardan yararlanılır. Bu sebeple vergi planlaması; sahte belgelerin, hukuki durumların ya da ilişkilerin kullanıldığı vergi kaçakçılığının aksine hukuka...

/ Ocak 11, 2017