All posts by Sevde Kızılkaya

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmasının ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 1 yıl ingilizce eğitimi aldı. Şu anda Uludağ Üniversitesi'nde özel hukuk alanında yüksek lisans yapmakta ve Yıldırım Law Firm'de ticaret hukuku ve kişisel verilerin korunması alanlarında çalışmaktadır.

Drag Along ve Tag Along

Giriş ve Özet  Drag along, hak sahibi hissedarın hisselerini üçüncü bir kişiye satmak istemesi ve drag along hakkını kullanması halinde, diğer hissedarın da aynı koşullarda satışa zorunlu olması anlamına gelen bir hükümdür. Çoğunlukla drag along hakkı sahibi çoğunluk hissedar, yükümlüsü ise azınlık hissedar olmaktadır.  Tag along ise,...

/ Aralık 9, 2020