1 Mart 2020 tarihi itibariyle ülkemizde yeni bir vergi türü olan Dijital Hizmet Vergisi yürürlüğe girdi. Bu yazıda ilgili düzenlemede girişimciler için önemli olabilecek kısımları özetlemeye çalıştık. İyi okumalar!

i) Dijital hizmet vergisi nedir?

Dijital hizmet vergisi son yıllarda pek çok ülkede uygulanan2 ve dünya genelinde yaygınlaşmakta olan yeni bir vergi türü. Verginin konulmasının esas amacı günümüz dijital ekonomisinde konumlarını oldukça güçlendiren dev teknoloji şirketlerinin yeterince vergilendirilemiyor oluşu ve bu durumun haksız rekabete yol açmasıdır. Bu yeni vergi türüyle özellikle “Big Tech” olarak da anılan Amazon, Apple, Facebook ve Google gibi şirketlerin vergilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dijital hizmet vergisi 7194 sayılı kanunla Türkiye’de de yürürlüğe girdi. Farklı ülke uygulamaları arasında Türkiye, özellikle vergi oranının oldukça yüksek olmasıyla dikkat çekmektedir.

ii) Hangi şirketler bu vergiye tabi?

Dijital hizmet vergisinin kapsamındaki şirketlerin üç farklı grupta sayıldığını belirtmek gerekir. Bunlar kısaca:

  • –  Facebook ve Google gibi kullanıcı verilerini işleyen ve dijital ortamda reklam hizmeti sunan şirketler,
  • –  Netflix ve Spotify gibi dijital ortamda çevrim içi olarak farklı içeriklerin satılması ve bu içeriklerin cihazlarda kullanılmasına yönelik şirketler ve
  • –  mal ve hizmet satılması veya bunun kolaylaştırılması için platform sağlayan e-ticaret şirketleridir.

Kanunun uygulanmasını gösteren ilgili Tebliğ’de4 ne tür kazançların vergilendirileceği detaylı örnekler üzerinden anlatılmıştır. Tebliğ’de sayılan kazanç örneklerine ve muafiyet koşullarına bakıldığında temel hedefin “Big Tech” şirketlerinin vergilendirilmesi olduğu anlaşılmaktadır.

iii) Vergi hangi oranda uygulanacak ve muafiyet şartları neler?

Vergi oranı %7,5 olarak belirlenmiş ancak Cumhurbaşkanına vergiyi iki katına kadar (%15) artırma veya %1’e kadar indirme yetkisi tanınmıştır.

Dijital hizmet vergisinden muaf tutulan şirketler ise; Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan az olanlardır.

iv) Ne gibi yaptırımlar var?

Yeni düzenleme kapsamında dijital hizmet vergisine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Bakanlık, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan hizmetlere erişimin engellenmesi kararı verebilecektir.

v) Sonuç olarak

Vergiden Türkiye’de yıllık hasılatı 20 milyon Türk lirasından az olan şirketlerin muaf tutulması özellikle yeni girişimler için önemli olsa da bu tutarın üstünde hasılat elde eden e- ticaret şirketlerinin, Facebook ve Google gibi dev teknoloji şirketleriyle aynı vergi oranına tabi tutulması Türkiye’deki e-ticaret şirketleri açısından adil olmayan sonuçlara yol açabilir. Ayrıca bu verginin dijital hizmet sağlayıcıları tarafından kullanıcılara bir yük olarak yansıtılması ihtimali de ayrı bir problem teşkil edebilir. Sonuç olarak, önümüzdeki günlerde verginin ne şekilde uygulanacağını takip etmek gerekmektedir.

Kaynakça ve İleri Okumalar

Mevzuat
Makale
Makale
Mevzuat
Makale

Posted by Musa Said Arık

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

One Comment

  1. Geç kalınmış bir adım olarak görüyorum.Tabi alınan vergilerin oranı kısmında,devasa şirketlerle ona kıyasla daha ufak kalan şirketlerden aynı oranda vergi almak ne kadar hakkaniyete uygundur bilemiyorum.

    Cevapla

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir