Daha önceki kavramlarımızda Tag Along’un kısaca azınlık hisse sahibini korumaya yönelik bir kavram olduğunu açıklamıştık. “Drag Along” ise büyük hissedarın hisselerini üçüncü bir kişiye satması durumunda, azınlık hissedarının da aynı koşullarla satışa zorunlu olmasıdır. Yaygın kullanılan Türkçe karşılığı “Sürükleme Hakkı”dır. İyi bir anlaşma olması durumunda küçük yatırımcının engelleyici bir tutumunun olması ihtimalini önlemek noktasında önem teşkil eden drag along, Türk hukukunda da geçerlidir ve çoğu sözleşmede yer almaktadır. Ayrıca şirketin tümünü satın alma niyetinde olan bir başka şirketten teklif geldiğinde, şirketin blok olarak satılmasına yardımcı olur. Drag along maddesi genellikle yatırımcı ve büyük hissedar lehine olmaktadır ve yatırımcı tarafından talep edilmektedir.

Posted by Zülal Metin

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir