Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, e-ticaret verilerinin toplanması ve bu verilerin işlenerek istatistiksel bilgilere dönüştürülmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan bilgi sistemidir. 11.8.17 tarihinde yürürlüğe giren ‘’Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ’’ ile bahsi geçen hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara yıl sonuna kadar bu sisteme kaydolma ve bildirimde bulunma zorunluluğu getirildi.

ETBİS’e Kimlerin Kayıt Zorunluluğu Vardır?

 1. Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar.
 2. Aracı hizmet sağlayıcılar.
 3. Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar.

ETBİS’e Kayıt Yaptırırken Gerekli Bilgiler

 1. a) Gerçek veya tüzel kişi tacirler için MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkârlar için T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası.
 2. b) Elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı.

ETBİS’e Kayıt İçin Bakanlığa Bildirilmesi Gereken Hususlar

a) Tebligata elverişli KEP adresi.

 1. Elektronik ticaretin türü.
 2. Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri.
 3. Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü.
 4.  Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri.
 5. Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü.
 6. Bankalar ile ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
 7. Bankalar ile ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları dışındaki ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan alınan hizmete ilişkin bilgiler.
 8. Bankalar ile ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının aracı olmadığı ödeme yöntemleri.
 9. Kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
 10. E-ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler.
 11. Kişisel veriler ile müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres bilgileri.
 12. Sınır ötesi e-ticaret faaliyetinde bulunulması halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında yıllık ticaret hacmi.
 13. Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler.
 14. Hizmet sağlayıcıların üretim yerleri ve depo adresleri.
 15.  Sınır ötesi e-ticaret faaliyetinde bulunan hizmet sağlayıcılar için geçerli olmak üzere; yurt dışında e-ticaret faaliyetinde bulunan aracı hizmet sağlayıcının internet alan adı.

 

*** Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunan hususlarda meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içinde bildirir.

*** Elektronik ticaret faaliyeti sona eren hizmet sağlayıcılar ile aracılık faaliyeti sona eren aracı hizmet sağlayıcılar bu durumu faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde bildirir.

Posted by Ahmet Gündüz

One Comment

 1. Merhaba instagram ve Facebook üzerinden tanıtım yapan ve whatsapp üzerinden sipariş alanlara zorunlu mu

  Cevapla

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir