Bugünlerde girişimciler için önem kazanmaya başlayan kitlesel fonlamanın (crowdfunding) ne olduğunu daha önce bir yazımda anlatmıştım. İlgili yazıda kitlesel fonlama sisteminin Türkiye’de mevzuatı olmadığı için güvenilirliğinin oluşmadığını ve sistemin çalışmasında sorunlarla karşılaşıldığından bahsetmiştim. Girişimciler için girişimlerine fon bulup, hedef kitlelerine ulaşmaları, bilinirlik kazanmaları için oldukça önemli olan kitlesel fonlama sistemi ne mutlu ki Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında yer aldı. Bu tasarının diğer bir özelliği ise ABD ve İngiltere ardından Türkiye’ nin kitlesel fonlamayı mevzuatına alacak olması.

İlgili tasarıya göre kitle fonlaması “Bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla Kurul tarafından belirlenecek esaslar dahilinde Kanunun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanması” olarak tanımlanmaktadır.

Tasarıya göre kitlesel fonlama platformları (fon toplanmasına aracılık eden platformlar), kurulmak ve faaliyete başlamak için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alacaklar, daha sonra projeler kitlesel fonlama platformlarında sergilenecek ve belirlenen süre içerisinde belirledikleri hedef fona ulaşmaya çalışacaklar. Hedef fona ulaşılamadığı zaman destekçilere destek miktarlarının iadesi sağlanacak. Hazine Müsteşarlığı 2015 yılında kitlesel fonlama sistemi ile ilgili hazırladığı raporda 2 riskten bahsetmişti. Bunlar sistemin dolandırıcılığa veya kara para aklamaya yol açabileceği idi. Tasarı doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu’ nun denetiminde olan kitlesel fonlama platformları ile bu risklerinde önüne geçilecek ve sisteme güven arttırılacaktır.

Değişiklik tasarısının bir çok maddesinde defalarca altı çizilen diğer bir önemli husus ise, kitlesel fonlama platformlarında halktan para toplanmasının halka açık ortaklık veya ihraççı olarak algılanmaması gerektiği ve borsalardan, piyasa işleticilerinden ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinden farklı olduğu ve bunlarla ilgili hükümlerine tabi olmayacağıdır.

Sermaye Piyasası Kanununun 92.maddesinde hukuka aykırı faaliyet veya işlemlerde uygulanacak tedbirler kitlesel fonlama sisteminde de uygulanacaktır. Yani Kurul eksikliklerin giderilmesini isteyebileceği gibi, faaliyetlerini sınırlamaya, geçici olarak durdurmaya, yetkilerini iptal etmeye de karar verebilir. Aynı değişiklik tasarısında yer alan maddeye göre de bu gibi hallerde Kurul tarafından açılan dava ve takipler ile ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde Kurul her türlü harç ve teminattan muaf olacaktır.

Diğer önemli bir husus ise, fon sağlayanlar ile fon toplayanlar arasında ki ilişkilerin genel hükümlere tabi olacağıdır. Yani taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık çıktığında ikincil mevzuat olan Sermaye Piyasası Kanunu değil genel hükümlere göre değerlendirmek gerekmektedir.

 

 

Posted by Yaprak Sürmeli

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Yaprak SÜRMELİ aynı zaman da 'melek' girişimcidir. Bu alanda bir çok eğitim ve sertifika programına katılmış, Türkiye, Japonya, Amerika ve 25 Avrupa ülkesinde patentine sahip olduğu ,ulusal ve uluslararası bir çok başarı ve ödül kazanmış olan PEGGYMATİC adlı teknolojik ürün buluşuna sahiptir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir