L-1 vizesi (intracompany Transferee) uluslararası faaliyet gösteren şirketlerin; yönetici, müdür veya uzmanlarını Birleşik Devletlerde bulunan ofislerine transfer etmelerine imkân sağlayan vize türüdür. Ayrıca ABD’ye şirketinin yeni bir şubesini açmak isteyen girişimciler de bu vizeden yararlanabilirler ve bu sayede marka değerlerini yükseltme fırsatını elde edebilirler. L-1 vizesinin en önemli olanaklarından biri de gerekli şartlar sağlandığı takdirde Green Card sahibi olmanın önünü açabilecek olmasıdır.

L-1 vizesini alabilmek için gerekli koşullar nelerdir?

Öncelikle bu vizeye başvuracak kişinin bulunduğu şirketin yönetim kademesinde yer alması gerekir. Yani şirket içi transferi gerçekleşecek kişinin, kurumda yönetici, müdür veya uzman olarak görev yapması gerekmektedir.

Yönetim kademesinde bulunan kişinin, vizeye başvurduğu tarihten itibaren önceki üç yıl içerisinde, şirketin ABD dışında bulunan bağlantısında (şube, yan kuruluş, ana şirket) en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir.

Transferi yapacak şirket için gereken koşullara bakacak olursak;

ABD’de bulunan şirket ile nitelikli bir hisse yapılanmasının olması gerekiyor. Bunun dışında iş yapıyor olma şartı da aranıyor. Yani şirketin transferini yaptığı kişi ABD’de bulunduğu süre boyunca şirketin gerçek bir ticari akışa sahip olması, sistematik düzenli ve sürekli mal veya hizmet alışverişinde bulunması gerekiyor.

L-1 vizesini L-1A ve L-1B olarak iki ayrı türde inceleyebiliriz.

L-1A Yönetici veya Müdür Transfer Vizesi (Executives or Managers)

L-1A vizesi ABD dışındaki bir şirkette yönetici veya müdür olarak görev yapan kişilerin, belirli bir süre için, aynı şirketin ABD bağlantısına transfer edilmelerini sağlayan vize türüdür. Bu vizeyle transfer edilen yönetici veya müdür statüsündeki kişiler en fazla yedi yıl Amerika’da kalabilirler. İlk etapta vize üç yıllık olarak verilir, uzatılması gerektiği durumlarda ikişer yıl şeklinde süresi uzatılabilir.

L-1B Uzman Transfer Vizesi (Specialized Knowledge Staff)

L-1B vizesinin amacı da L-1A vizesi gibi şirket içi transferdir. Bu vizede transferi yapılacak eleman ‘uzman’ sıfatını taşır. Uzman sıfatını taşıyan eleman bu vizeyle en fazla beş yıl süresince ABD’de çalışabilir. L-1A vizesinde olduğu gibi ilk etapta üç yıllık olarak verilir, daha sonra gerekli şartlar sağlandığı takdirde iki yıl daha uzatılabilir.

Amerika’ya Yeni Ofis Açacaklar İçin

Amerika’ya var olan şirketiyle bağlantılı yeni bir ofis veya şube açmayı düşünenler de bu vizeden yararlanabilirler. Firmalar, ABD dışındaki şirkette çalışan yöneticilerini, müdürlerini ve uzmanlarını L-1 vizesi koşullarını sağladığı takdirde ABD’ye yeni bir ofis ya da şube açmaları için gönderebilirler. Yeni bir şube veya ofis açmak için ABD’ye giden vasıflı elemanın vize süresi bir yıldır. Bir yıl dolduktan sonra açılan şube veya ofisin durumu ABD Göçmenlik Merkezi tarafından incelenir ve herhangi bir sorun görülmediği takdirde vize süresi uzatılabilir.

Posted by Ahmet Gündüz

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir