Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ ile birlikte e-ticaret sitelerine Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) kayıt yaptırma zorunluluğu getirildi. ETBİS sistemi hakkında yeni düzenlemeler de içeren tebliğ uyarınca aşağıda üç kalemde belirtilen gerçek veya tüzel kişiler faaliyete başlamadan önce ETBİS’e kayıt olmakla mükelleftir. Ayrıca tebliğ aracılığıyla ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bunlara ilişkin gerekli görülen diğer bilgilerin Bakanlık internet adresinden veya Bakanlıkça oluşturulan “www.eticaret.gov.tr” internet adresinde ilan edilerek vatandaşların bilgisine sunulacağı duyuruldu.

. Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar

. Aracı hizmet sağlayıcılar

. Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar

ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar kendilerine ilişkin olarak;

. Tebligata elverişli KEP adresi,

. Elektronik ticaretin türü,

. Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri,

. Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü,

. Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri,

. Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü hususlarında bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

BİLDİRİM SÜRELERİ

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, bankalararası kart merkezi anonim şirketi, kargo ve lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin Bakanlıkça detayları belirlenen ve anonim hale getirilmiş istatistiki bilgileri aylık dönemler halinde bildirmelidir. Bildirim, ETBİS’e kayıt tarihi dikkate alınarak 30 gün içerisinde, elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ise ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmine ilişkin bildirim her yıl Mart ayı sonuna kadar yapılabilecektir. Bir aya ait bilgiler, takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar iletilmek zorundadır ve bu kuruluşların söz konusu bildirim yükümlülükleri 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlayacaktır. Ancak Aralık ayı itibariyle faaliyette bulunmakta olan hizmet sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar bildirim yükümlülüklerini 1 Aralık’tan itibaren 30 gün içerisinde yerine getirmekle mükelleftir. Ayrıca elektronik ticaret faaliyeti sona eren hizmet sağlayıcılar ve aracılık faaliyeti sona eren aracı hizmet sağlayıcılar bu durumu faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde bildirmelidir.

 

 

 

Posted by Dilara Yeni

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimine devam etmekte olan Dilara, girişimcilik serüvenine 2015 yılında İsveç Gothenburg merkezli Rodin Media şirketinin Türkiye Koordinatörlüğünü yaparak başlamıştır. 2016 yılında Çavus&Coskunsu Hukuk bürosunda ve Gün&Partners Hukuk Firmasında staj yaparak birçok hukuk dalında deneyim kazanmış akabinde 2017 yılında StajımNet şirketinde kısa bir süre hukuk sorumlusu olarak görev almıştır. http://linkedin.com/in/dilara-yeni

One Comment

 1. Ertuğrul GÖREN Kasım 15, 2017 at 5:13 pm

  Dilara Hanım Merhaba,

  Bilgilendirici ve faydalı yazınız için teşekkür ederim. Benim konu ile ilgili bir sorum olacak. Hali hazırda mühendislik ve proje işleri yürüten bir firmam var. Faaliyet alanımda ticaret de işli. Amerika’da satış yapacağım bir e-ticaret sitesi kurmak istiyorum. Ürün teminini yine Amerika’dan yapacağım ve satış Amerika’da olacak. Yani Türkiye’den gümrük, ihracat, kargo, nakliye, vs gibi işlemlerim olmayacak.

  * Yazınızda belirttiğiniz mükellefiyet ve vergi beyanlarını bu e-ticaret sitesi için ayrı olarak mı yapacağım?
  * Mevcut defterimi ve muhasebe kayıtlarımı bu siteden gelen gelir için de kullanabilir miyim?
  * Türkiye’de herhangi bir mal tedariği, nakliyesi vs. olmayacağı için KDV ödemek zorunda mıyım?
  * Dolar ile ödeme alacağım için Türkiye’ye aktarılacak paranın vergisi nasıl olacaktır?

  Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

  Cevapla

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir