letonyaLetonya, dünyada gelişen genç girişimcilere yuva olma akımına katılarak startup’lar için yeni bir vergi kanunu çıkarttı. Bu düzenlemenin an itibariyle dünyada bir benzeri bulunmuyor ve gerçek bir çalışmanın ürünü olduğu gerçekten belli. Leton Startup Derneği, bir basın açıklamasıyla bu düzenlemenin girişim sermayeleri yatırımcılarının paralarını ikiye katlayacağını duyurdu. Tabii ki bu açıklama istatistiki bir çalışmanın sonucu; yine aynı dernek tarafından yapılan araştırmada bünyesinde işçi çalıştıran erken dönem girişimlerin gelirlerinin yarısından fazlasının, bu girişimler bünyesinde çalışanların kişisel ve sosyal gelir vergilerine harcandığı ortaya konulmuş. Eski düzenlemeler söz konusu olduğunda ise var olma savaşı veren girişimler için bu oldukça yüksek bir meblağ olarak kalmakta.

Yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek düzenlemeyle, genç girişimlerin harcamalarının neredeyse yarısını oluşturan, çalışanlarının kişisel ve sosyal vergi yükümlülükleri bir tarifeye bağlanarak, girişimlerin ilk dönemde elde ettikleri yatırımları hayatta kalmak ve kendilerini iş modeli olarak geliştirebilmelerine katkıda bulunmak adına kullanabileceği öngörülüyor.
Yukarıda yazılanlardan hareketle hazırlanan kanun tasarısı, Letonya parlamentosundan neredeyse oy birliği ile geçerek kabul edilmiş. Düzenleme ise şu şekilde; 01 Ocak 2017’den itibaren geçerli olmak üzere startup’lar bünyesinde çalışan her bir işçi için aylık 252 Euro sabitlenmiş bir vergilendirme yapılacak, bunun dışında eğer çalışanınız yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahipse veya 5 senelik mesleki deneyimi varsa ilgili tüm vergiler devlet tarafından karşılanacak. Dahası ise bu düzenleme sizin işveren olarak vermek istediğiniz maaştan tamamen bağımsız olacak. Yani her kişi için aylık 252 Euro’ya yanınızda çalışan kişilerin sosyal güvencelerini sağlamış olacaksanız.
Ancak bu kanundan her startup yararlanmayacak. Parlamentonun bu kapsama aldığı startup’lar için aradığı özellikler şunlar;
• 5 yıldan daha az süredir faaliyet gösteriyor olmak,
• İşinizin ilk 2 senesinde 200.000 Euro’dan az gelir elde etmiş olmak,
• En az 30.000 Euro girişim sermayesi sağlamış olmak,
• Yenilikçi bir ürün veya servis bulmuş olmak,
• Kar paylarını dağıtmıyor olmak.

Bu düzenleme belki de büyük şirketlerle startuplar arasında yapılan en keskin ayrım olarak nitelendirilebilir. Letonya’da startuplar ve geleneksel şirketler, artık aynı vergi rejimine tabi olmayacaklar. Kanımca bu güzel gelişme hakkında dikkat çekilmesi gereken son şey ise; bu kanun tasarısının çok büyük ve başarılı bir lobi faaliyetinin ürünü olmasıdır. Bu kanunun parlamento önüne getirilmesinde büyük katkısı olan Leton Startup Derneği’nin motto’su ”Letonya’da Başla, Global Ol!”, vizyonu ise 2020 yılında Letonya’yı Avrupalı girişimcilerin yuvası haline getirmek olarak açıklanıyor.

Posted by Yiğit Cem Coşkun

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Avukat, İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi, AFS'de Eğitmen, Aktivist, Sivil Toplum ve Sivil Özgürlük Gönüllüsü.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir