Madrid Protokolü’nün ne olduğu ve genel olarak sistemi başka yazılarda ele alınmıştı. Bu yazı ise protokol çerçevesinde marka başvurusu nasıl yapılacağına dair rehber niteliğindedir.

Protokol dahilinde başvuru yapılabilmesi için, öncelikle ilgili markanın Türkiye’de başvurusunun olması gerekmektedir; çünkü yapılan başvurular Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (TPMK) nezdindeki tescile dayanmakta ve Kurum kanalıyla yürütülmektedir.

Başvuru yapılmadan önce yapılması gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

  1. BAŞVURU ÜCRETİNİN HESAPLANMASI

Aşağıda yer alan linkte WIPO’nun otomatik ücret hesaplama sayfası yer almaktadır.

  1. BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILMASI

Başvuru ücreti hesaplandıktan sonra direk olarak WIPO’ya yatırılmaktadır. Yapılacak bu ödeme için WIPO üç farklı yol sunmuş olup, size uygun olan birini seçerek ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bu yazıdaki anlatımda işlemin banka transferi yoluyla yapıldığı varsayılmıştır.

  1. MM2 FORMUNUN DOLDURULMASI

WIPO’ya yapılacak her türlü başvuruda bir form doldurmamız gerekmektedir. Madrid kapsamında yapılacak yeni başvurularda ise kullanılacak form MM2 formudur.

Formun 10. bölümünde yer alan ve başvurunuza ait sınıf ve eşya/hizmet listesinin girilmesi gereken boşluk bir alan bulunmaktadır. Burada belirlediğiniz eşya/hizmetler için gereken kodlar, sınıf listesini ve alt sınıfları buradan öğrenebilirsiniz.

  1. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU’NA BAŞVURU

MM2 formu doldurulduktan sonra, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvururken, Kurum’a hitaben yazılan bir ön yazı yazılmalıdır. Bu ön yazıda markanızın bilgilerini, TPMK’deki başvuru veya tescil numarasını vermeniz ve Kurum’a Madrid Protokolü çerçevesinde bir başvuru yapıyor olduğunuzu belirtmeniz gerekmektedir.

Ön yazı hazırlandıktan sonra sırasıyla, ön yazı, MM2 formu ve banka dekontunun beraber taranarak bir dosya haline getirilmesi TPMK’ye yapılan online başvuru esnasındaki belge yüklemesinde size yardımcı olacaktır.

Kuruma yapılacak başvurular, Kurum’un internet sitesinde yer alan “Marka” başlığına girilmesi ile online olarak yapılabilmektedir. Sayfada gereken adımlar izlendikten ve sayfada işlemin gerçekleştiğinin belirtildiği uyarı yazısı geldikten sonra işlem tamamlanmış olacaktır.

TPMK’ye yapılan bu başvuru için Kurum’a da ayrı bir para ödenecektir. Bu ödeme online işlem sırasında yapılacaktır.

  1. YAPILAN BAŞVURUNUN TAKİBİ VE BAŞVURU SONRASI SÜREÇ

Başvuru TPMK’ye iletildikten sonra Kurum başvuruyu WIPO’ya iletir. Bunun üzerine WIPO, takip eden günlerde, formda belirtilen e-mail adresine yatırılan paranın alındığına dair bir alındı belgesi gönderir.

Bu noktadan sonra başvurularınızın takibi için WIPO’nun ROMARIN veya Madrid Monitor veritabanlarından yararlanabilirsiniz.

Başvuru sonrası süreç aşağıdaki gibi ilerleyecektir:

  • WIPO’daki yetkili başvuruyu inceler ve bir uygunsuzluk bulunup bulunmadığını kontrol eder. Eğer bir uyumsuzluk yok ise WIPO başvuruyu koruma istenen ülkelerin ofislerine yollar ve marka incelemesi bu ofislerde ulusal düzeyde yapılır. Bununla beraber WIPO, ofislerdeki incelemeden bağımsız olarak 6 ay içerisinde uluslararası bir tescil belgesi düzenler ve size gönderir. Bu belge, henüz markanın koruma istenen bütün ülkelerde tescil edildiğini gösterir bir belge değildir.
  • Eğer başvurunuzda bir uygunsuzluk var ise, bunun düzeltilmesi için WIPO size bir bildirim yapar. Bu bildirim kapsamında yapılacak düzeltme için TPMK’ye başvurulması ve gelen bildirimde yazan süre içerisinde yapılması gerekir.
  • Uygunsuzluğun olmaması durumunda WIPO ‘dan gelen tescil belgesinden sonra, başvuru ülke ofislerince iki türlü değerlendirilebilir: Yayın kararı veya geçici red kararı.
  • Yayın kararı, başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi sonucunda verilir ve üçüncü kişilerin itiraz edebilmesi için belli bir süre (çoğunlukla 2 veya 3 ay) ile başvurunuz ilgili ülkede yayında kalır. Bu süre içerisinde herhangi bir itirazın gelmemesi halinde markanız tescil edilir ve tescile ilişkin WIPO’dan başka bir bildirim daha gelir. Bu işlem her ülke için tekrarlanır.
  • Eğer, ilgili ülke ofisi veya ofislerinden biri geçici red kararı göndermiş ise (provisional refusal), bu karara karşı ilgili ofis nezdinde itiraz etmeniz gerekecektir. Bu çoğunlukla o ülkede bir vekil firma eliyle yürütülmektedir. Yapılan itirazın olumlu sonuçlanması halinde, ofis markanız için yayın kararı verir ve yayın süresi boyunca üçüncü kişinin itiraz etmemesi halinde markanız tescil edilir.

*Tescil işlemlerinin kesinleşmesi için tescil talebinin ülkelere dağıtılması, yayınlanması ve yayın süreçlerinin tamamlanması ile ilgili süreç başvurudan sonra yaklaşık 18 aydır.

Posted by Av. Esen Esener

2014 yılında İ.D. Bilkent Üniversitesi’nden mezun olmasından itibaren farklı olmayı ve fark yaratmayı kendine amaç edinen Esen Esener üç dil bilen, çok okuyan, okuma merakı sayesinde girişimciliğe ve teknoloji hukukuna yönelen, bu alanlarla da ciddi düşünen Ankaralı genç bir avukattır.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir