KEP olarak bilinen sistem 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1525. Maddesi ile mevzuatımıza girdi. Buna paralel olarak 25 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile detayları belirlendi.

Yönetmelikteki tanımıyla KEP kısaca “Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklidir.”

Avrupa Birliği ülkelerine uyum çerçevesinde hayatımıza giren TTK 1525. Madde düzenlemesine göre KEP sistemi ile tarafların açık anlaşmaları şartıyla, her türlü ihbar, ihtar, itiraz ve benzeri beyanlarını ve yine, fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesinin elektronik ortamda düzenlenebileceği, gönderilebileceği ve itiraz edilebileceği ifade edilmiştir.

Yani KEP sisteminin amacı Standart Elektronik Posta (SEP) sisteminden doğan bir takım sorunların üstesinden gelmektir. KEP sistemi kullanılarak gönderilen elektronik postalarının yasal geçerli olarak kabul edilmesi, e-imza ve zaman damgası kullanılması suretiyle elektronik postanın iletildiğini garanti altına alması, alıcı ve gönderici hakkında bilgi vermesi SEP sistemi kullanıldığında karşılaşılan sorunlara çözüm getirmektir. Dolayısıyla aksi ispatlanana kadar kesin delil teşkil etmesi bakımından KEP sisteminin kullanılması taraflara büyük kolaylık sağlayacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi, Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için kullanımı kanunen zorunlu hale getirilmiştir.

KEPHS Nedir?

Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumunun yetkisi altında kurulacak olan Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS) sistemiyle elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı sağlanmaktadır. Yani KEP sistemini kurmak ve işletmek isteyenler kurum tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle KEP hesabı açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler KEPHS’ye başvurmalıdır.

Göz Önünde Bulundurulması Gereken İlkeler

Bu yönetmeliğin uygulanması sırasında göz önünde bulundurulması gereken ilkeler TTK ile paralel olarak düzenlenmiştir. TTK genelinde benimsenen kurumsal yönetim ilkeleri KEP sisteminin uygulanmasında da geçerli olacaktır. Bu ilkeler başlıca, düzenlilik, devamlılık, güvenirlilik, açıklık ve şeffaflık olarak sayılabilir. Yine kişisel verilerin korunması amacıyla bu ilkelerin düzenlendiği açıktır.

Başvuru Nasıl Olur?

KEP sistemini hem tüzel kişiler hem gerçek kişiler kullanabilir, sadece başvuru aşamasında farklı yol izlenmektedir. Buna göre tüzel kişiler yetkili PTT Merkez Müdürlüklerinin www.kep.gov.tr adresinde yer alan başvuru formu ve gerekli evraklar ile başvuru yapabilirler. Şahıslar ise www.kep.gov.tr adresinden online başvuru yapabileceği gibi yine yetkili PTT Merkez Müdürlüklerinden resimli kimlik ve başvuru formu ile başvuru yapabilirler. Bunun dışında KEP hizmetini satın alabileceğiniz diğer kurumlar da bulunmaktadır.

Posted by Yaprak Sürmeli

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Yaprak SÜRMELİ aynı zaman da 'melek' girişimcidir. Bu alanda bir çok eğitim ve sertifika programına katılmış, Türkiye, Japonya, Amerika ve 25 Avrupa ülkesinde patentine sahip olduğu ,ulusal ve uluslararası bir çok başarı ve ödül kazanmış olan PEGGYMATİC adlı teknolojik ürün buluşuna sahiptir.

3 Comments

 1. Öncelikle bilgilendirme için teşekkürler.

  http://www.kep.gov.tr yazan ikinci adresin link kısmında “o” harfi yerine “p” harfi girildiğinden link bozuk.

  İyi Çalışmalar

  Cevapla

  1. Çok teşekkürler, gerekli düzenlemeyi gerçekleştiriyoruz.

   Cevapla

 2. Aslı Savcıözen Ekim 5, 2018 at 4:34 pm

  Merhaba,
  Açıkçası yazının içinde geçen aşağıdaki paragraf benim kafamı karıştırdı:

  “Avrupa Birliği ülkelerine uyum çerçevesinde hayatımıza giren TTK 1525. Madde düzenlemesine göre KEP sistemi ile tarafların açık anlaşmaları şartıyla, her türlü ihbar, ihtar, itiraz ve benzeri beyanlarını ve yine, fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesinin elektronik ortamda düzenlenebileceği, gönderilebileceği ve itiraz edilebileceği ifade edilmiştir.”
  Şöyle ki ben TTK md. 1525’i, md. 18 ile birlikte okuduğumda KEP sistemi ile ilgili tarafların anlaşması gerekmediği sonucuna varıyorum. Madde 1525, “Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla” derken; tarafların örneğin normal e-posta yoluyla anlaşmaları gibi, tebligat konusunda tarafların madde 18 haricindeki anlaşmalarını kastetmektedir, diye düşünüyorum. Bir de bu açıdan inceleyebilir misiniz?
  Çok teşekkürler,

  Cevapla

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir