Daha önceden Marka Hukuku anlamında 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında marka 101 yazısı sitemiz üzerinden yayınlanmıştı. Ancak artık 10 Ocak 2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’muz var. Dolayısıyla marka başvurusunun hazırlanması, yapılması ve tescil süreçlerini yeniden ele almak gerekti. Bu yazıda marka başvurusu hakkında genel terimlerden ve bilgilerden bahsetmek istiyorum, şimdiden keyifli okumalar.

MARKA

Markanın asıl işlevi bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamaktır. Bu noktada marka tescilinin zorunlu olmadığını belirtmek isterim. Ancak özellikle tüketicilerin mal veya hizmeti tercih etmelerindeki en önemli etkenlerden birisinin marka olduğu hususu göz önüne aldığımızda daha geniş bir korumadan yararlanmak için marka tescilinin yapılmasını tavsiye ederim. Özellikle girişimciler için mal veya hizmetlerini hedef kitlelerine sunmaya başlamaları ve başarı kazanmaları akabinde aynı veya benzer isimler altında rakiplerin türemesinin olası olmasından dolayı marka tescili ve sağladığı koruma hayati önem taşıyabilmektedir.

ÖN ARAŞTIRMA

Markanızı tescil ettirmeye karar verdiyseniz ilk olarak aklınızdaki markanın sizden önce başkası tarafından tescil edilip edilmediğini kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu sürece ön araştırma denir. Ön araştırmayı Türk Patent ve Marka Kurumu’nun internet sitesinden ücretsiz olarak kendimizde yapabileceğimiz gibi, isteğe bağlı olarak ilgili formun doldurulması ve ilgili ücretin ödenmesi ile de ücretli şekilde gerçekleşebilir.

Ön araştırma yapılması marka tescil başvurusu sürecinde ret ile karşılaşılmaması adına önemlidir. Zira yapılan kısa bir ön araştırma ile ret ve akabinde gerçekleşecek itiraz sürecinin önüne geçilebilecek ve girişimciler için hayati önem taşıyan zaman kaybının önüne geçilecektir.

MARKA BAŞVURUSU

Marka başvurusuna ilişkin tüm detaylar Sınai Mülkiyet Kanunu’nda açıkça düzenlenmiştir.

Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca marka başvurusu yapabilecek kişiler şu şekildedir;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari

faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler.

 • Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler.
 • Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, Türkiye’de marka başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Hemen belirtmek isterim ki, marka başvurusunu marka vekili aracılığıyla yapabileceğiniz gibi kendinizde yapabilirsiniz. Ancak kendiniz yapacaksanız başvuru hakkında yoğun bir araştırma yapıp, kılavuzları okumanızda yarar var.

Marka tescil başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler kanunda açıkça düzenlendiği gibi yine Türk Patent ve Marka Kurumunun internet sitesinde yer alan kılavuzlardan da detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Marka başvurusu sırasında başvuruya konu mal veya hizmetin sınıf numarasını sizden talep edilecektir. Bilmeyenler için sınıf numarasından kısaca bahsetmek istiyorum. Mal veya hizmetlerin sınıf numarası Nice Anlaşmasına göre belirlenir.  Sınıflandırma ile markanızın faaliyet alanı belirlenir. Örnek vermek gerekirse, gıda sektöründe faaliyet gösterecekseniz o zaman markanızın 30. Sınıfta yer alması gerekmektedir.

RÜÇHAN HAKKI

Paris Sözleşmesine veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf ülkelerden birinde marka başvurusu yapma hakkına sahip kişiler veya resmi sergilerde teşhir edenler bu ülkelerden herhangi birinde yetkili mercilere usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren 6 ay süreyle aynı marka için Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanabilmektedir.

Türkiye’de rüçhan hakkını kullanmak isteyenler tescil ettirmek istedikleri markayla ilgili olarak taraf bir ülkede marka başvurusu yaptığını veya resmi bir sergide markasını teşhir ettiğini rüçhan hakkını gösterir belge ve ilgili ücretin ödendiğini gösterir belge ile belgelendirilmesi koşuluyla Türkiye’de rüçhan hakkından yararlanabilirler.

TEKNİK ŞARTNAME

Garanti ve ortak marka tescili için teknik şartnamenin Kuruma iletilmesi zorunludur.

Garanti ve ortak markayı kısaca özetlemek gerekirse;

-Ortak marka bir grup mal veya hizmetin diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesine yarayan işarettir.

-Garanti markası ise marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

Kısaca teknik şartname, markanın kullanılma usul ve şeklini gösterir belgedir ve bu belgede gerekli şartları içermediği ya da kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olduğu takdirdi, teknik şartname gerekli değişikliklerin yapılması Kurum tarafından marka sahibine bildirilir.

MUVAFAKATNAME

Tescil ettirmek istenen markanın başka biri tarafından önceden tescil edilmesi halinde, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösterir belgenin sunulması üzerine yeni marka başvurusu ret edilemeyecek ve bu husus mutlak ret sebeplerinin istisnasını oluşturulacaktır.

ORTAK TEMSİLCİ

Birden fazla başvuru sahibinin olduğu durumlarda ortak temsilci var ise başvuru ile ilgili bildirimler ortak temsilciye yapılacaktır.

Posted by Yaprak Sürmeli

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Yaprak SÜRMELİ aynı zaman da 'melek' girişimcidir. Bu alanda bir çok eğitim ve sertifika programına katılmış, Türkiye, Japonya, Amerika ve 25 Avrupa ülkesinde patentine sahip olduğu ,ulusal ve uluslararası bir çok başarı ve ödül kazanmış olan PEGGYMATİC adlı teknolojik ürün buluşuna sahiptir.

One Comment

 1. Yaprak hanım merhaba, bir marka başvurusunda bulundum marka bültende yayınlandı 2 ayın dolmasına 1 gün kala bir firmanın marka vekili örnek; ankara tatlı evi markama 2013 yılında tescil ettiği ankara lezzetleri markası ile itiraz etti. İtiraz nedenleri;

  Tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış bir marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal ya da hizmetlerin benzerliği nedeniyle halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali dahil karıştırılma ihtimali olan marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/1 hükmü kapsamında Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için elde edilmiş hak, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/3 hükmü kapsamında Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmışlık, Paris Sözleşmesi’nin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markaları ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvurusu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/4 hükmü kapsamında Tanınmışlık, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/5 hükmü kapsamında Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını,telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/6 hükmü kapsamında Kötü Niyet, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/9 hükmü kapsamında Diğer

  şeklinde. İtiraza 1 ay içinde karşı itirazla cevap vermem gerekiyor. Ben şuanda firmamın tabelasında bu markayı kullanıyorum tüm kartvizit antetli vs. Bu konuda bana tavsiyelerinizi beklerim. Büyük ihtimal o markayı sadece belge üzerinde kullanıyor. Yani fiziki anlamda bir işyeri vs olduğunu sanmıyorum. İlginize şimdiden teşekkür ederim.

  Cevapla

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir