Daha önceki Patent 102 yazımda patent başvurusundan bahsetmiştim. Bu yazıda ise başvuru sonrası patentleme süreci ve değerlendirme sürecinden  bahsetmek istiyorum.

Patent başvurusu sonrası başvurumuz ilk olarak şekli incelemeden geçer. Bu incelemede 551 sayılı KHK 6.madde kapsamında patentlenebilir bir buluş olup olmadığı, yenilik değeri taşıyıp taşımadığı araştırılır. Bu şekli inceleme aşaması sonrası herhangi bir eksiklik olmaz ya da eksiklikler tamamlanırsa başvuru sahibine şekli uygunluk bildirimi yapılır.

Bu şekli uygunluk bildirimi yazısında, başvuru veya rüçhan hakkı tarihinden itibaren 15 ay içinde araştırma talebinde bulunulması ve gereken ücretin 3 ay içinde ödenmesi, araştırma raporunun TPE’de düzenlenip düzenlenmeyeceği ve yıllık ücret ödemeleri hakkında bilgiler yer alır.

Araştırma talebi yapılırken araştırma raporunun hangi patent ofisince düzenleneceğinin seçilmesi gerekir.  Şekli şartlara uygun olan başvurular Türk Patent Enstitüsü veya anlaşma yapılan Rusya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Avrupa Patent Ofislerinde yapılan araştırma sonucunda düzenlenen araştırma raporu Resmi Patent Bülteninde yayınlanır.

Araştırma raporu ile buluşun patentlenebilirlik özelliklerinin olup olmadığının değerlendirilmesindeki ilk aşamadır.  Araştırma raporu sonucu başvuru sahibine bildirilir ve bu raporda bildirimden itibaren 3 ay içinde sistem tercihi talebinde bulunulması gerektiği, bunla bağlantılı olarak inceleme raporunun TPE’nce düzenlenip düzenlenmeyeceğini konuları yer alır. (Eğer araştırma raporunun TPE’nce düzenlenmesi istendi ise inceleme raporu da TPE tarafından düzenlenir.)

Bir sonraki aşamada başvuru sahibi isterse başvurusunu geri çekebileceği gibi, devam etmek isterse incelemeli /incelemesiz patent sistemlerinden birini seçer.

 

İNCELEMELİ PATENT SİSTEMİ – İNCELEMESİZ PATENT SİSTEMİ KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırma raporu verilmesinden itibaren 3 ay içinde herhangi bir sistem seçilmezse “incelemesiz patent sistemi”nin seçildiği kabul edilir.

Aslında bu iki sistem arasında genel olarak maliyet ve süre açısından fark vardır. Şöyle ki;

 • İncelemeli patent sisteminde seçilen inceleme ve araştırmaya bağlı olarak maliyet 1750-3500$ arası değişir. Tahmini belgeye bağlanma süresi ise 30-40 ay arasındadır.
 • İncelemesiz patent sisteminde ise seçilen araştırmaya bağlı olarak 1250-2500$ arası maliyet değişmektedir. Tahmini belgeye bağlanma süresi ise 20-24 aydır.

Yani aslında iki sistem arasında en önemli fark incelemesiz patent sistemi daha düşük maliyetli ve daha az bir zamanda belgeye bağlanmasını sağlar ki bu da patent koruması için önemlidir. İncelemeli patent sisteminde ise tekrar bir inceleme ofisine gider ve inceleme aşamasından geçer.

İncelemesiz sistemde patent belgesi buluş için 7 yıl koruma sağlarken, incelemeli patent sisteminde 20 yıl koruma sağlar. Burada en önemli nokta incelemesiz patent sistemini seçip bu doğrultuda belge alan buluş sahipleri bu koruma süreleri bitmeden tekrardan incelemeli patent sistemine başvurup inceleme isteyebilir.

Her iki sistemde de başvuru sahibi 18 ay geçmeden başvurunun yayınlanmasını talep edebilir. Araştırma raporunun bu yayınından sonra 3.kişilerce 6 aylık bir itiraz süresi vardır. Belge yayını süresi bittikten sonra TPE tarafından “belge karar yazısı” gönderilir.

İncelemeli sistemde ki inceleme raporu olumsuz ise 6 aylık bir süre verilir ve ikinci inceleme raporu için talep hakkı vardır. Başvuru sahibi ikinci inceleme talebinde ilk incelemedeki olumsuzlukları gidermeye yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli görürse başvuruda değişiklik yapabilir.  Bu inceleme sonucunda da eksiklikler giderilmedi ise verilen “inceleme raporu olumsuz yazısı” sonrası başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi için 3 aylık süre verir. Tüm bu inceleme aşamaları sonrası eğer eksiklikler giderilirse TPE tarafından “belge karar yazısı” verilir, giderilmedi ise “başvuru red” yazısı verilir.

Belge ücretinin süresi içinde ödenmesi ve  Enstitüye gönderilmesinin ardından Bültende “Belge Yayını” yapılır. Daha sonrada seçilen sisteme göre “incelemeli patent belgesi” veya “incelemesiz patent belgesi” başvuru sahibine verilir.

Patent 102 yazımda da belirttiğim üzere Türkiye’de patent ile koruma altına alınan bir buluş tüm Dünya’da koruma altına alındığı anlamını taşımaz. Diğer ülkelerde koruma altına alınması için ülke bazlı patent başvurusu yapılması gerekmektedir. Her ülkenin farklı farklı koruma süreleri olduğu da unutulmamalıdır.

FAYDALI MODEL TESCİL SÜRECİ

Faydalı model başvuruları da şekli inceleme aşamasından geçer ve bu aşamada yenilikçi olup olmadığı, 551 sayılı KHK 6.maddesi kapsamındaki korunabilen buluşlardan sayılması, aynı KHK 155. Maddesi uyarınca usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında olup olmadığı incelenir.

Başvuru talebinden itibaren 18 ay geçmesi ile başvuru yayını talep edilebilir. Yayınlanma amacı doğrultusunda 3.kişiler üç aylık süre içinde itirazlarını ileri sürebilirler. Enstitü belge düzenlenmesine karar verdiğinde gereken ücret ödenmesinden sonra Patent Bülteninde belge yayını yapılır. Bu belge yayını sonrası “Faydalı Model Belgesi” düzenlenir.

Tekrar belirtmekte fayda görüyorum, patent ve faydalı model tescil süreçleri her ürün özelindedir ve teknik bir alan olduğu için uzmanlık gerektirmektedir. Kendi buluşunuzla ilgili olarak mutlaka patent vekillerinden görüş almanızı öneririm. Bu yazı dizisi her girişimcinin azda olsa bilgi sahibi olması gerektiğini düşündüğüm konular hakkında kulak dolgunluğu oluşturması amacıyla yazılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted by Yaprak Sürmeli

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Yaprak SÜRMELİ aynı zaman da 'melek' girişimcidir. Bu alanda bir çok eğitim ve sertifika programına katılmış, Türkiye, Japonya, Amerika ve 25 Avrupa ülkesinde patentine sahip olduğu ,ulusal ve uluslararası bir çok başarı ve ödül kazanmış olan PEGGYMATİC adlı teknolojik ürün buluşuna sahiptir.

3 Comments

 1. Sayın Sürmeli,

  İsimle arayınca bulmak mümkün oldu. Evcil hayvan temizliği ile ilgili
  bir aparatmış. Tebrikler.

  Cevapla

 2. Patent 103- Patentleme Süreci yazınızda bahsettiğiniz 1250-1750 $ lık maliyetleri türkpatent güncel işlem ücretleri tablosunda göremiyorum. acaba maliyet konusunda hangi aşamada ne kadar ödeme gerekeceğine dair bir yazınız veya tavsiye edebileceğiniz bir yazı var mı? teşekkürler

  Cevapla

 3. teşekkürler Aydınlatıcı, bir yazı olmuş.

  Cevapla

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir