10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan, bir kısmı o tarihte, bir kısmı 15 Mart 2018’de yürürürlüğe giren Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (” Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu”)  girişimcilerin de ilgilendiren değişiklikleri içeriyor. Bu noktada kanunun an itibariyle ekosistem oyuncuları için belli noktalarda eskisine kıyasla daha girişimci dostu bir ekosistemin sağlanmaya çalışıldığı söylenebilir. Yaptığımız karşılaştırmalı inceleme sonucu bir girişimci olarak gözden kaçırmamanız gereken bazı değişiklikleri sizler için derledik:

Daha Az Noter İşlemi

Vergi Usul Kanunu’nun 223. maddesi önceden defterlerin noterlik veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar tarafından tasdik olunacağını belirtiyordu. 15 Mart değişikliği itibariyle defterlerin gerek anonim ve limited şirketlerin gerekse kooperatiflerin kuruluş aşamalarında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünde tasdik edilmesi yeterli.

Tek Noktadan Daha Kısa İşlem

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu’nda defterler konusunda yapılan bir diğer değişiklikse karşımıza 6102 sayılı kanunun 64’üncü maddesinde çıkmakta. Yapılan değişikliğin ardından anonim ve limited şirketlerin ticaret sicillerine yapacakları tescil sırasında defterlerinin açılış onaylarını ticaret sicili müdürlüklerine yaptırmaları gerekiyor. Kanunun değiştirilmiş eski maddesine göre bu konudaki tescil sırasında gerek noterin gerekse Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir tebliğin karşımıza çıktığını görüyorduk. Yeniden düzenlenmiş kanununun tescil konusunda girişimciler için süreci kısalttığını söylememiz mümkün.

Tacirler İçin

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40. maddesi her tacirin kullanacağı ticaret ünvanını ve bunun altına atacağı imzayı önce notere onaylatmayı, ardından ise sicil müdürlüğüne vermeyi zorunlu kılmıştı. Yapılan değişiklikle diğer değişikliklere benzer olarak noter onayı aşaması kaldırılmış, tacirlerin ticaret ünvanları ve imzalarını direkt sicil müdürlüğüne vermeleri aranmıştır.

Limited Şirketlerde Sermaye Blokajı Kalktı

Biliyorsunuz, Limited Şirket kurabilmek için en az 10.000 TL sermaye taahhüt edilmesi, ve bunun en az yüzde 25’inin yani 2.500 TL’nin ödenerek bankaya bloke edilmesi gerekiliyor. Son değişiklikle birlikte bu yüzde 25 blokaj kaldırıldı.

Özet Olarak              

Bütün bu yeniliklere bakıldığında, göze çarpan yegâne değişim yukarıda bahsi geçen birçok sözleşmenin noter tarafından onaylanma gerekliliğinin kaldırılmış olmasıdır. Bu durumun en büyük sonucu, şirketlerin 15 Mart itibariyle kuruluş süreçlerinde ihtiyaç duyacakları bütçenin hafiflemiş olması. 7099 sayılı kanunda unutulmaması gereken diğer bir önemli nokta, kanunla birlikte ekosistemdeki değişimlerin sadece şirketlerin kuruluşları sırasında aktörlere kolaylık sağlamadığı. Eğitimlerde Limited Şirket kurmanın teknik ve ekonomik anlamsızlığına dair anlattığımız kısımlar, kuruluştaki sermaye taahhüdünün kalkmasıyla birlikte Limited Şirketi girişimciler için bir seçenek haline getirecektir.

Uygulama Bakımından

Yukarıda sizleri Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu’nun temelinde ne gibi değişikliklerin söz konusu olduğu konusunda bilgilendirmeye çalıştık. Nitekim bir noktayı da belirtmeden geçmeyelim. Ekibimiz tarafından yetkili merciiler ile yapılan telefon görüşmeleri sonrasında an itibariyle 7099 sayılı kanunun uygulama aşamasında yetkililerin bile kafalarında bazı soru işaretleri olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu kanunun alakadar dairelerde yarattığı yoğunluk sebebiyle, yetkililer bir randevu sistemine bile geçmiş bulunmakta. Bu noktada yeni düzenlemelerin uygulamada nasıl bir sonuç vereceğini görmek için bir süre beklemenin yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Sonuç Olarak

Sonuç olarak, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu’nun içerdiği tüm değişiklikler göz önüne alındığında, Türkiye’nin yatırım ortamındaki dinamik ortamdan kanunlarımızın da nasibini alıp; ekosistem/devlet ikilisinin birbirini destekler bir mutual ilişkiye doğru kapısını araladığını görüyoruz. Umudumuz odur ki benzeri gelişmeler hız kesmeden devam eder. İlgili kanunla alakalı sorularınızı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz.

Yazının hazırlanmasındaki katkıları için Orçun Doğmazer’e çok teşekkür ederim.

Posted by Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu

Merhaba, Ben Mümtaz. Girişimciyim, veri koruma ve startup avukatlığı yapıyorum. Vircon Group'un hukuk ve uyumdan sorumlu ortağıyım. Vircon Veri Koruma ile veri sorumluları için farklı sektörlerde KVKK projeleri yapıyorum. Startup Hukuku'nun kurucularındanım.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir