Girişimci işletmeler, risk alan, yenilik yapan ve bu yenilikleri mevcut ve potansiyel rakiplerinden daha önce piyasaya sunan, çevredeki fırsatların değerlendirilmesinde rakipleriyle agresif rekabetçiliğe yönelik davranışlar sergileyen firmalardır.

Ulusal ve uluslararası piyasada rekabetin her geçen gün şiddetlenmesi ve pazar talebinin hızla değişmesi sonucuna binaen büyük yatırımlar ve uzun zaman isteyen projeler bireysel girişimci modeli için uygun bulunmamaktadır.Kurumsal girişimcilik ise bu noktada alternatif bir çözüm önerisi olarak ortaya çıkmaktadır.

Kurumsal girişimcilikteki amaç, hızla değişen pazar talebi sonucunda ortaya çıkan veya çıkabilecek tehdit ve fırsatların öngörebilen, fırsatları değere dönüştürebilen, dinamik ve inovasyona bağlı bir işletme davranışı oluşturabilmektir.

Kurumsal girişimcilikle ulaşılmak istenen yeni pazarların oluşturulması ve inovasyona dayalı rekabet avantajının kazanılmasıdır.Bu şekilde işletmelerinin finansal performanslarının ve kaynaklarının güçlenmesi ile büyümeyi sağlamaktır.

Bu esasa bağlı olarak kurumsal girişimciliğin, 4 temel unsur üzerine kurulu olduğunu söyleyebiliriz; (1) inovasyon, (2) risk alma, (3) proaktivite,(4) agresif rekabet.

İnovasyon Nedir ?

İnovasyon, bir süreç olarak yeni bir fikir ya da buluşun pazarlanabilir bir ürüne dönüştürülmesidir. Ürüne  veya hizmete  ticari değer kazandırılabilmesi sürecidir.

Risk Alma Nedir ?

Risk almak, önceden getirisi belli olmamasına rağmen yenilikçi projelere destek vermek; sürecin sonucunda farkında olunan kayıplara rağmen girişimden geri durmamak; elde edilecek üstünlük için önceden belirlenmiş kayıplara tahammül edebilmektir.

Risk almaktan ziyade “Bekle ve Gör “ politikasının tercih edilmesi halinde neler ortaya çıkabilir?

Risk almaktan tamamen kaçınmak ise, uzun vadede pazar koşullarına da bağlı olarak işletmenin rekabet üstünlüğünü kaybetmesine sebep olabilir hatta pazardan çekilmesiyle dahi sonuçlanabilir.

Proaktivite Nedir ?

Proaktivite, girişimcinin dinamikliğini ifade etmektedir. Pazardaki fırsatları değere dönüştürürken ürün, hizmet, yeniden yapılandırma gibi konularda öncü rolü üstlenerek sektörünü şekillendirme yeteneğidir.

Bir işletmenin proaktif davranışları nelerdir ?

-Fırsatları araştırmak

-Pazar değişimi sürecinde aktif rol oynamak

-Yeni ürün ve hizmet sunabilmek

Agresif Rekabetçilik Nedir ?

Agresif rekabet, işletmenin pazarda rekabet üstünlüğünü elde etmek, üstünlüğü korumak veya geliştirmek için rakiplere karşı gösterilen davranışlardır. İşletmelerin bu artan agresif davranışları rekabet durumlarını geliştirmeyi hedeflerken, şiddetlenen rekabet özellikle küçük işletmelerin performanslarını düşürücü sonuçlara neden olmaktadır.

Rekabetin şiddetlenmesi ve taleplerin değişmesi sürecinde işletmelerin geleceği  açısından ‘’Kurumsal Girişimcilik’’ büyük önem arz etmektedir.

Posted by Neslihan Akpınar

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir