Şirketinizi satın almak isteyen alıcı, pay devir sözleşmesi imzalandıktan sonra satın almaktan vazgeçer ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederse, satıcıya bir ceza ödeyeceğini öngören sözleşme maddesine “Break-Up Fee”; pay devir sözleşmesi imzalandıktan sonra alıcının gerekli finansmanı öngörülen vakitte sağlayamaması sebebiyle satıcı sözleşmeyi tek taraflı feshederse, alıcının satıcıya bir ceza ödeyeceğini öngören sözleşme maddesine ise “Reverse Break-Up Fee” denilir.

“Break-Up Fee” maddesinin her iki tarafa da uygulanacağı şekilde düzenlenmesi mümkündür. Yani alıcı veya satıcıdan herhangi birinin kapanıştan dönmesi halinde, diğer tarafa ceza ödeyeceği kararlaştırılabilir.

Bununla beraber yasal zorunluluk sebebiyle öngörülen ön şartlar (örneğin Rekabet Kurumu’ndan izin alınması gibi) tarafların hatası olmadan tamamlanamadığı için kapanış gerçekleşmezse “Break-Up Fee maddesi” uygulanmaz.

Posted by Av. Deniz Eray

Deniz avukatlık kariyerine Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarından Pekin & Bayar Hukuk Bürosu’nda başladı. Pekin & Bayar’da sekiz yılı aşkın bir süre çalışan Deniz’in uzmanlık alanları sözleşmeler, birleşme ve devralmalar, halka arzlar, sermaye piyasaları ve kurumsal işlemlerdir. Deniz, 2011 yılında Londra’da Linklaters, LLP’de borç ve sermaye piyasaları departmanında misafir avukat olarak çalıştı. Mart 2015’de ERAY Hukuk’u kuran Deniz, hukuk derecesini Paris’te Pantheon-Sorbonne Paris 1 Üniversitesi’nden Uluslararası ve Ticaret Hukuku dalında almış, Londra’da Queen Mary, University of London’da da Banka ve Finans Hukuku dalında L.L.M derecesi almıştır

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir