Kısa bir süre önce mecliste Bazı Vergi Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Kanun hükümlerinin bilhassa önceki kanun kapsamında yapılandırma imkanından yararlanmış olan ve 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeme yapması gereken vergi borçluları bakımından bir çelişkiye mahal vermemesi düşüncesi ile sizler için kısa bir metni kaleme aldım.

Yeni Kanun Hükümleri Vergi Borcu Olanlar İçin Ne İfade Ediyor?

Yeniden yapılandırmaya ilişkin kanun hükümleri ile 31 Mart 2017 tarihi dikkate alınarak belirlenen vergiler; gümrük vergileri, emlak vergileri, çevre vergisi, damga ve özel işlem vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primleri gibi asıl alacaklar ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz; zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz gibi feri alacaklar da yapılandırma kapsamına dahil edilmektedir.

Ne Zaman Başvuru Yapmalıyız?

Kanun hükümleri kapsamında yapılandırmadan yaralanmak isteyenlerin 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir.

6736 Sayılı (önceki) Kanun Kapsamında Vergi Borçlarının Yapılandırılması İçin Başvuru Yapamamış Olanlar Bakımından Yeni Kanun Hükümleri Ne İfade Ediyor ?

6736 sayılı kanun kapsamında vergi borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuru yapamamış borçlular bakımından da yeni düzenlemeden yararlanma imkanı getirilmiştir.

6736 Sayılı (önceki) Kanun Kapsamında Öngörülen Vergi Borçlarının Yapılandırılması İmkanı İçin Başvuru Yapmış Fakat Ödeme Yapmamış Olanlar İçin Yeni Kanun Ne İfade Ediyor?

Önceki kanundan yararlanmış olan ve taksit ödemeleri devam eden borçluların anılan kanun kapsamında yapılandırılan borçları yeni düzenlemeden kapsam dışı tutulmuştur. Dolayısıyla yeni düzenlemeden yararlanamayacak ve vergi borcunuzun yeniden yapılandırılması için şayet başvuru yapmış iseniz 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeniz gereken tutarı ödememeniz halinde yapılandırma hakkınızdan feragat etmiş sayılacaksınız.

31 Mayısa Kadar Ödeme Yaparak Vergi Borcunu Yapılandırma ve Taksitle Ödeme İmkanından Yararlanabilecekler Hakkında ;

6736 Sayılı kanun kapsamında vergi borcunu yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 27.02.2017 tarihi itibariyle ödenmesi gereken tutarı süresinde ödemeyen vergi borçlularının;

* Vergi borçlarını yapılandırma  başvurusunda bulunmuş olmak,
* 27.02.2017 tarihine kadar ödenmesi gereken tutarı ödememiş olmak,
* 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi gereken tutarı ödemek

koşullarının tümünü yerine getirmeleri halinde vergi borçlarını yapılandırma ve taksitle ödeme imkanından yararlanmaları öngörülmüştür.

Posted by Dilara Yeni

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimine devam etmekte olan Dilara, girişimcilik serüvenine 2015 yılında İsveç Gothenburg merkezli Rodin Media şirketinin Türkiye Koordinatörlüğünü yaparak başlamıştır. 2016 yılında Çavus&Coskunsu Hukuk bürosunda ve Gün&Partners Hukuk Firmasında staj yaparak birçok hukuk dalında deneyim kazanmış akabinde 2017 yılında StajımNet şirketinde kısa bir süre hukuk sorumlusu olarak görev almıştır. http://linkedin.com/in/dilara-yeni

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir