Türkiye bazında değerlendirecek olursak nüfusun yaklaşık %50 sinin kadın olduğu bir ülke için; ekonomik kalkınma ve refah kadınların iş hayatında aktif olması ile mümkündür. Kadın girişimcilerin aktif olarak iş hayatına atılması ülkenin ekonomisi dışında eğitim ve özgürlük açısından da oldukça önemlidir.
Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları dışında, istediklerini bilme ve bu isteklerini ifade edebilmesi ataerkil toplumda kadınların da hayatın içinde olduklarını duyurmaları gerekir.Kadın girişimcilerin rolü,sadece şirket yönetmek değil diğer kadın girişimcilerin de istedikleri işi yapma istedikleri mercilere gelmeleri konularında yol göstermek öncü olmaktır.Sadece iş hayatındaki cinsiyet ayrımcılığının değişmesi değil kadın girişimcilerin önündeki engellerin aşılması bakımından da kadın girişimciler ülkemiz için tam bir ‘mücadeleci’ pozisyonundalar.
Tabi bunların dışında kadının tek rolünü evde düşünmek yanlış olacaktır. Evde geçirdiğimiz vaktin çoğunu işte geçirdiğimiz hele de girişimciysek evde neredeyse vakit geçirmediğimizi ya da mutlaka eve iş getirdiğimiz göz önünde bulundurulursa kadının sadece evde değil iş hayatında da hayatımızın içinde olacağını kabullenip buna göre kadınlara kolaylık sağlamalıyız. Son günlerde çoğu şirket çocuk bakım odaları inşa etmekte. Bunun gibi bir çok kolaylıkla kadınların iş hayatında aktif olmaları için elimizden geleni yapmalıyız diye düşünmekteyim.
Bir diğer açıdan gelişmekte olan ülkelerde kadın girişimciliğin öneminin farkına henüz varılmamış olması, o ülkenin ekonomik büyüme potansiyelini kullanmadığı yani ‘yerinde saydığı’ anlamına gelir ve bu şartlar altında etkinlikten,gelişmekten söz etmek güç olacaktır. Küresel rekabetin yüksek olduğu dünyamızda, bir ülkede kadın girişimciliğin desteklenmesi ve başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi o ülkenin kalkınmışlığında kritik faktör olarak değerlendirilebilir.
Özetle, ülkenin refah seviyesinde,istihdamın sağlanmasında ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin önlenmesinde girişimci kadınların düşünüldüğünden de fazla önemi olduğunu söyleyebilirim.

“Kadınlar !
 Program yazabilir, roket fırlatabilir, uçakları uçurabilir, 
hastalıkları tedavi edebilir, teoriler üretebilir, gezegenlere isim verebilir, 
savaşları kazanabilir, dağlara tırmanabilir, robot yapabilir, rekor kırabilir, 
akımlar başlatabilir, ve mücadeleye devam edebilir.” –Sam Maggs

Zamanın başlangıcından beri, ihtimaller onlara karşıyken bile müthiş şeyler yapabilen kadınlarımızın önemini anladığımız güzel günler dileğiyle..

Posted by İlayda Döldöş

Herkesin 'başka' olduğuna inanıp hep 'en başka' olmak çabasındayım.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir