Initial Public Offering yani IPO  halka arz için kullanılan kısaltmadır.
Şirketin halka açılması anlamına gelir.
Halka arz edilen hisse senetlerinin Borsa’da işlem görebileceği iki piyasa bulunmaktadır :
Biri hisse senetleri piyasası diğeri ise gelişen işletmeler piyasası.

Şirketlerin mevcut sermayeleri ortak satış şeklinde halka arz edilebileceği gibi sermaye artırımı yoluna gidilerek mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlamak yoluyla da halka arzı tercih edilebilir veya her iki yöntem birlikte uygulanabilir.

Gelişen işletmeler piyasasında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması yoluyla sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payların halka arzı yapılabilir.

Halka arz exit yöntemlerinden biridir. Exit için..

Tabi bundan hareketle burada BİST Özel Pazardan da bahsedilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Özel Pazar; halka açılmadan pay alımı-satımı yapmak amacıyla şirketler ile yatırımcıları bir araya getiren web tabanlı ve üyelik bazlı bir platformdur. Şirketlere halka açılmadan finansman bulma, ortak olduğu şirketteki payını satmak isteyen şirket ortaklarına likide sağlama, yatırımcılara ise yaptıkları yatırımları likidite edebilecek alıcıları bulma olanağı sağlayan bir pazardır. Tabi bu pazarın en önemli noktası halka açılmadan pay-alım satımı yapılması. Özel pazarın; şirketlerin ve yatırımcıların finansman ve likidite ihtiyaçlarına kolay-hızlı ve düşük maliyetli çözüm bulma, borçlanmadan kaynak sağlama, ortaklarını seçme ve şirket yönetimini kontrol etme olanağı, yeni ortak ve finansman bulmak için yerli ve yabancı pek çok yatırımcı alternatifini değerlendirme imkânı sunma, şirketlerin finansman bulma sürecini kendi kontrolünde ve aracısız yürütebilme kabiliyeti olması gibi başlıca avantajları var.

BİST Özel Pazar hakkında daha ayrıntılı bilgi için..

Posted by İlayda Döldöş

Herkesin 'başka' olduğuna inanıp hep 'en başka' olmak çabasındayım.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir