Günümüzde etik; iş hayatını, ekonomiyi, alışveriş dinamiğini merkezine almış ve her türlü kuruluşun vazgeçilmezi haline gelmiştir. Temelini etik değerlerle kurmuş bir oluşumun, iş hayatında bir adım önde olduğu ve hatta bu değerlerin bir zorunluluk halini aldığı bugünün perspektifinden bakıldığında rahatlıkla söylenebilir.

Basit, olağan görünen ve kısa vadede kazanç sağlayacağı düşüncesiyle yapılan etik dışı her bir hareketin iş sahasındaki karşılığı uzun vadede yok olan bir itibar ve dolayısıyla kazanç kaybı olacaktır zira rüşvetin, yolsuzluğun, rekabete aykırı hamlelerin ve buna benzer her bir etik dışılığın yaratacağı etki iş dünyasında olumsuz bir algıyla sonuçlanacaktır.

Köklü ve tanınmış şirketlerin bu kuralları baz alarak mevzuatlarını ve iç düzenlemelerini revize etmelerinin yanında, iş dünyasına yeni atılmış girişimlerin öncelikli hedeflerinin arasına etik değerleri alarak adım atması gerekmektedir. Başlangıçta sağlam atılan adımların uzun vadede sağlayacağı kolaylıklar ve beraberinde müşterilere ve iş çevresine getireceği güven duygusunun yaratacağı olumlu etkiler farkedildiğinde budeğerlerin bir şirket için olmazsa olmazlar arasında yer aldığı anlaşılabilir.

Bu değerlerin kuruluşa olan yansımasının ne şekilde olacağına gelindiğinde; ilgili yasalara uygun olarak hazırlanmış tüzük ve içtüzüğün yanında, 2016’da yürülüğe giren KVKK ışığında kişisel verileri koruma politikası ile aydınlatma metni, özellikle üretim, sanayi temelli bir alanda faaliyet gösteriliyorsa GRI standartları dikkate alınarak hazırlanmış sürdürülebilirlik raporu ve etik kodla desteklenmiş bir mevzuatın varlığı, açılacak bir internet sitesinde, kuruluşun menfaatleri de dikkate alınarak, şeffaflık anlayışına uygun şekilde 3. Kişilere sunulması doğru bir ilk hamle olacaktır.

Bu kod hazırlanırken; öncelikle kuruluşun amaçları masaya yatırılıp, faaliyet gösterilecek alanlar netleştirildikten sonra; kuruluşun yönetim ilkeleriyle orantılı olarak etik kuralları belirlenir. Faaliyet gösterilen sektörün özellikleri baz alınarak, evrensel etik kurallar ışığında ve içeriğinde; misyon, vizyon, amaç ve iç yapılanmada önem verilen değerleri bulunduran, kuruluşun yapısına özgü bir etik kod hazırlanmasıyla, tüzük ve içtüzüğün ilgili bölümlerinde referans gösterildikten sonra, yapılanma tamamlanmış olur.

Bu yazımızda girişimcilerin dikkat etmesi gereken belki de en önemli konulardan birisi olan etik ve uyum süreçleri için bir pencere açmaya çalıştık.

Posted by Burçak Yalta

Burçak Yalta, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisidir. Üniversitesinde İlerici Hukukçular kulübünün YK üyeliğini sürdürmektedir. TEİD (Etik ve İtibar Derneği) 'de stajyerlik yapmış, hali hazırda Fırat İzgi avukatlık ortaklığında stajını sürdürmektedir. Kişisel Verilerin Korunması, Bilişim Hukuku ve Şirketler Hukuku alanlarıyla ilgilenmektedir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir