Türk Ticaret Kanunu’muzun 394.Maddesi “Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.” olarak düzenlenmiştir.

   Peki “Huzur Hakkı” denen bu şey nedir ? 

Şirket ortaklarının, şirket müdürleri ve yönetim kurulu üyelerinin kanunen belli sorumlulukları ve yapmakla yükümlü olduğu görevleri vardır. Huzur Hakkı, bu kişilerin sorumluluk ve yükümlülükleri nedeni ile karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak amacıyla belirlenen maddi karşılıktır. Huzur Hakkı anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ve limited şirketlerde ise müdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür olmayan ortaklara ödenebilir.

Genel olarak, özellikle aile şirketlerinde şirket sahipleri şirket kasasını kendi cepleri gibi kullanmakta ama atladıkları nokta şirketin de ayrı bir kişiliğe sahip olduğu. Şirket sahiplerinin de ihtiyaçlarını karşılayabilmek için paraya ihtiyaçları var. Eğer  şirket ortağına huzur hakkı ödemezse, ortak şahsi harcamaları için gerekli olan parayı şirket kasasından cebinden para alır gibi alırsa bu durum belgelenememekte. Bu durumda kasadan fiilen para çıkışı olmuş fakat belgelenmediği için kasadan çıkan para kasa mevcudu gibi görünmektedir. Yani para kasada yokken varmış gibi görünüyor haliyle şirket bilançosunda da kasada para varmış gibi görünmekte. Bu durum da vergilendirmede karşımıza sorunlar çıkarıyor.

Huzur Hakkı ile ilgili bilmemiz gerekenler nelerdir ? 

  • Şirketin ödeyebilmesi için bunun şirket esas sözleşmesinde belirtilmesi ya da karar defterinde yazılmış olması gerekir fakat noter tasdiki gerekmez.
  • Hesaplanırken Gelir ve Damga vergisi kesintisi yapılır.
  • Ücret sınıfına girdiği için asgari geçim indirimine tabidir ancak sigorta primine tabi değildir.
  • Alacağı iş sözleşmesi veya İş Kanunu’ndan doğan bir alacak değildir.
  • Bordro düzenlenmesi gerekir.
  • Şirketler istihdam ettikleri her bir çalışanın maaşını banka aracılığıyla ödemeli fakat huzur hakkı iş kanununa tabi ödenen bir ücret olmadığından banka aracılığıyla ödenme zorunluluğuna tabi değildir.
  • Miktarı ana sözleşmede belirtilmemişse genel kurul belirler.
  • Yolluklar, temsil ödenekleri, sigorta primleri ve benzeri primler, varsa özel emeklilikler, avanslar, hükmün kapsamı dışındadır.

 

 

Posted by İlayda Döldöş

Herkesin 'başka' olduğuna inanıp hep 'en başka' olmak çabasındayım.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir