Her yeni girişimci yatırımcı ararken masanın karşısındaki yatırımcının da beklentilerini bilerek masaya oturursa masadan başarılı kalkma olasılığı artar. Bu nedenle risk sermayesi şirketlerinin iç dinamiklerini, ne aradıklarını ve neyi hedeflediklerini bilmek girişimciye kazandırır. Risk sermayesi şirketi, yatırımcılardan topladıkları bir miktar parayla risk sermayesi fonu oluşturup, bu fona da yıllık bir getiri hedefler. Bu getiri oranı paranın zaman değeri olarak karşımıza çıkan faiz oranıdır. Girişimcinin bu fondan kaynak talep ederken bilmesi gereken en önemli değişken bu getiri oranıdır. Risk sermayesi fon yöneticileri,  girişimciyi dinlerken aslında kafalarında yaptıkları hesaplarda hedefledikleri rakama varır mı varmaz mı bu yatırımın getirisi ona bakarlar. Bu ne kadar açıkça ifade edilmese de girişimci bunu bilirse gelen hayır cevabına da alınmaz, kırılmaz. Sonuçta risk fonu yatırımcılardan bir getiri sözü ile toplanmıştır. Fon yöneticisi de bu sorumluluğu taşır. Siz fon yöneticisinin üstündeki bu baskıyı bilir ve anlarsanız, siz de aynı hedef getiri rakamına ulaşmak için planlamalarınızı yapar ve yatırım desteği alırsınız. Gelin birlikte hesap yapalım.

Size startup şirketinizin %50 hissesini verip, 5 milyonluk fon aldınız. 5 yıl içinde çıkışla sizin şirketinize yatırımlarının yıllık net kazancının ne olması beklenir ? Bunun için sondan başa rakamlara bakalım.

Bu girişiminizin risk sermayesi desteğinden 5 yıl sonra satıldığını ve satış değerinin 150 milyon olduğunu varsayarsak,  yarısı risk sermayesi fonunun, 75 milyon risk sermayesi fonunun payıdır. Firmanızın değerinin başlangıçta 15 milyon olduğunu varsayarsak, risk fonu sonrası 5 yılda 10 kat artması gereklidir. Buradan yatırılan 5 milyon karşılığında  15 katı kazanıldığını görebiliriz.

Kazanç kulağa çok gelebilir ancak yatırım yapılan diğer girişimcilerden sadece birkaçının bu kazancı getireceğini ve diğer batan yatırımları da kapsayacak şekilde fon getirisin maksimize edilmesi gerektiğini unutmayalım.

Risk sermayesi şirketleri her zaman karlı işler yapmazlar, toplam fonun dönem sonu kazancını hesaplarken kayıpları da düşerler.Bu yüzden yatırımlarını seçerken ölçeklendiriler . Risk fonu öncesi ön değerlemesi 6-10 milyon olan firmaya 1-3 milyon fon verirken, 15-25 milyon değerindeki firmalara 4-5 milyon kaynak yaratacakları bellidir ve bu ölçeklendirme tablolarını kullanırlar.

Bu sırları bir girişimci olarak bilirseniz beklentiniz de ona göre olur ve fonu alma şansınız daha çok olur.

Posted by Emine Brownfox

Girişimci, Finansçı, Boş vaktinde bilanço okur. Keto diyet ve Chi Gong yapar. 5 kıtayı gezdi, Afrikada yatırıma karar kıldı.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir