Girişiminiz ile ilgili olarak fikir, sermaye ve iş planınız hazır; sıra iş planınızı hayata geçirmek için şirket kurmaya sıra geldi. İşte bu aşamada şirket esas sözleşmenizin imzalanması bakımından uymanız gereken yeni bir tebliğimiz var.

06.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Şirket Kuruluş Sözleşmesi’nin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) uyarınca şirket ana sözleşmesinin kuruluş aşamasında ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. İşbu tebliğ ile getirilmiş olan yenilikler aşağıda özet olarak bilgilerinize sunulacaktır:

  • Kuruluş aşamasında Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (“MERSİS”) üzerinde hazırlanan şirket sözleşmesinin kurucu ortaklar tarafından şirketin kurulacağı yer müdürlüğünde bizzat kendileri veya temsilcileri tarafından imzalanması gerekmektedir. Anılan Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önce şirket ana sözleşmesinin, kurucu ortaklar tarafından noter huzurunda imzalanması yeterli bulunmaktaydı. Ancak belirtmek gerekir ki, Türkçe bilmeyen kurucu ortak ilgili şirket ana sözleşmesini yine noter huzurunda imzalayacaktır.
  • Kurucu ortak Türk vatandaşı ise geçerli kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesi; yabancı uyruklu ise geçerli pasaport ibraz edilmelidir.
  • 18 yaşından küçüğün kurucu ortak olabilmesi için şirket ana sözleşmesi velileri tarafından imzalanmalıdır.
  • Şirket ana sözleşmesi kurucu adına vekil tarafından imzalanacak ise noterce hazırlanmış olan vekaletnamenin aslının ibrazı gerekmektedir.
  • Şirket ana sözleşmesinin Tebliğ uyarınca usulüne uygun imzalanması ve mühürlenmesinden sonra, sözleşmede herhangi bir değişiklik olması halinde, kurucu ortaklardan sözleşme nüshası adedince düzeltme beyanı verilmelidir.
  • Şirket ana sözleşmesinin ilgili ticaret sicil müdürlüğünde imzalanmasını takiben 3 ay içerisinde tescil için başvurulması gerekmektedir; aksi halde, kurucu ortaklar tarafından şirket kurma iradelerinin devam ettiğine dair beyanda bulunulması gerekmektedir.
  • Tebliğ kapsamında şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde ticaret sicil müdürlüklerince talep edilecek imza beyannamelerinin ticaret sicil müdürlüklerinde düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla ilgili imza beyannameleri bakımından noter zorunluluğunun ortadan kalktığını belirtebiliriz.

Posted by Okan Gezgen

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Queen Mary University of London Şirketler ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisans mezunu, İstanbul – Ankara olarak iki şehirde yaşayan ve çalışan, start-up ilgilisi, girişimci yeni nesil hukuk insanıdır.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir