Startup’ınızı oluşturdunuz,yeterli sermayenizin de olduğunu düşünerek ortaklarınızla bir şirket kurdunuz. Girişiminiz büyüdükçe gerek ekonomik gerek hukuksal bir çok problem de beraberinde büyüdü ve artık ortaklarınızla anlaşmazlıklar yaşamaya başladınız. Bu tür problemleri daha en başında şirketinizi kurarken ana sözleşmenizde düzenleyerek aşabileceğiniz gibi bazı usulü sınırlamalarla sonradan da ana sözleşmeyi değiştirerek aşabilirsiniz.

Ortaklarınızla yaşamanız muhtemel olduğu veya yaşamış olduğunuz bir çok problem vardır. Bunlardan bazıları hisse dağılımı ve bu hislerin sağladığı yetkiye ilişkin olabilir. Hisseler eşit dağıtılabileceği gibi farklı oranlar da kararlaştırılabilir;ancak hisselerin eşit dağıtılması diğer ortakların kattıkları değerlerle eşit olmadığının fark edilmesi üzerine adaletsiz sonuçlar doğuracaktır. Bu sebeple ana sözleşmede hisse dağılımının eşit değil;ancak adaletli yapılması çok önemlidir. Hisselerin şirket yönetimindeki yetkisi ise bazı paylara imtiyaz tanınması,azınlıklara YK’da temsil edilme hakkı tanınması gibi yollarla anasözleşmede düzenlenerek daha adaletli bir düzen sağlayabilir.

Ortaklarınızdan biri şirketten ayrılmak istedi ve payını satışa çıkarttı. Siz de şirketinizde yaşanan bunca problemlerden ve adaletsizliklerden sonra birde hiç tanımadığınız başka birinin ortağınız olmasını istemiyorsunuz. (Anonim Şirketlerde pay serbestçe devredilebilirken kolektif,adi komandit ve limited şirketlerde ortakların rızası gerekir). O halde payların devrini anasözleşmeye koyacağınız bağlam ile yada ön göreceğiniz önalım hakkıyla bir takım kısıtlamalara bağlayabilirsiniz.

Ayrıca bir çok problemin doğmasını engelleyecek bir başka düzenleme olarak; genel kurul toplantılarında karar yeter sayılarıyla ilgili anasözleşmede düzenleme getirilebilir. Böylece basit yetersayıyla kabul edilecek günlük işler ile ağırlaştırılmış yeter sayıyla kabul edilecek önemli işlerin hangi yeter sayıda kabul edilecekleri düzenlenerek ortaklar arasında çıkacak problemler engellenebilir ve ayrıca bu sayede de önemli ve günlük işlerin ne olduğu belirlenmiş olur.

Bunların yanında ortaklar şirket anasözleşmesinde kurucuların görev ve sorumluluklarını, görev sürelerini, maaşlarını,görevden alınma usulünü,sermaye borcunun miktarını ve kuruculardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi durumda ne olacağını düzenleyebilirler.

Startup’ınızı büyütme hayaliyle çalışıp didinerek kurduğunuz şirketinizde ortağınızla artık devam ettiremiyorsunuz ve maruz kaldığınız adaletsizlikler de sizi bu işten artık sıyrılma kararı almaya itiyor yada aksine ortağınız pes ediyor veya herhangi başka bir sebepten çıkmaya karar veriyor. Sözleşemede çıkma hakkı ve sebepleri düzenlenebilir ancak;s özleşmede bu hak düzenlenmemiş de olsa kanunen bu hak zaten mevcuttur.

Girişimlerin başarısız sonuçlar elde etmelerinin bazı önemli sebepleri yanlış ortaklıklar ve sözleşme veya mevzuat korkusudur. Startup’ınızın hedeflediğiniz noktaya gelmesini istiyorsanız ortaklarınızla yapacağınız sözleşmeye dikkat etmelisiniz. Kağıt işleriyle uğraşmaktan kaçmak için şablon sözleşmelerle ortaklık kurmamalı,karşılaşabileceğiniz tüm sorunlara göre en adaletli düzenlemeleri yapmalısınız ki çıkacak olan problemleri en aza indirgeyin ve girişiminiz hayal ettiğiniz noktaya gelebilsin.

Posted by Melisa Ünver

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir