“Word of Mouth” yani ağızdan ağıza pazarlama, kitlelerin bir ürün ya da olayı birbirlerine aktararak yayması durumunu ifade eder. Bir ürünün ya da kampanyanın bu şekilde duyurulabiliyor olması pazarlama stratejisinin başarısını belirler. Ağızdan ağıza pazarlama, bir ürün ya da şirket hakkında potansiyel, gerçek ya da eski müşteriler tarafından yapılan herhangi bir pozitif ya da negatif açıklama olarak tanımlanır. Yani pozitif olarak da negatif olarak da yayılan tüm düşünceler ağızdan ağıza pazarlama kapsamındadır. Bir ürün veya hizmet hakkında insanlara konuşacakları bir neden verip beklersiniz ve yayılmasını sağlarsınız. Bu pazarlama şekli daha fazla alıcıya ulaşmayı amaçlayan marketing (pazarlama) stratejisidir.

Posted by İlayda Döldöş

Herkesin 'başka' olduğuna inanıp hep 'en başka' olmak çabasındayım.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir