İnternet üzerinden yapılan sözleşmeler, satıcı ve tüketici eş zamanlı ve fiziksel olarak yan yana gelmediği için mesafeli sözleşmeler sınıfına girer. Mesafeli sözleşmeye giren tüketicinin de diğer sözleşmelerde olduğu gibi, herhangi bir gerekçe sunmadan ve ceza ödemeden sözleşmeden cayma hakkı vardır. Başka deyişle, cayma hakkını kullanmak için alınan üründe herhangi bir ayıp olmasına gerek yok.

Cayma Hakkını Ne Kadar Süre Kullanabilirsiniz?

Cayma hakkınızı on dört gün içinde kullanmanız gerekiyor. Hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise malın teslim alındığı gün başlıyor.

Satıcının Bilgilendirme Yükümlülüğü

Satıcının, tüketiciyi cayma hakkı ile ilgili mutlaka bilgilendirmesi gerekiyor. Gerekli bilgilendirmeyi yaptığını ispatlamakta yine satıcının sorumluluğunda. Eğer satıcı gerekli bilgilendirmeyi yapmazsa tüketici cayma hakkını bir yıl süresinde kullanabilir. Ne zaman ki satıcı tüketiciyi bilgilendirir, o zaman ön dört günlük süre başlar.

Cayma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Cayma hakkını kullanmak istediğinizi satıcıya bildirmeniz gerekir. Eğer imkan tanınmışsa bu bildirimi internet sitesi üzerinden de yapabilirsiniz. Satıcı, cayma hakkını kullanacağınıza ilişkin bildirimi aldıktan sonra on dört gün içinde, varsa e-teslim masrafları da dahil olmak üzere sizden tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

Satıcı eğer malı kendisinin geri alacağına dair size bir teklifte bulunmazsa, cayma hakkını kullanacağınıza dair bildirimi takiben on gün içinde malı satıcıya geri göndermeniz gerekir.

İstisnai Durumlar

Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Posted by Av. Deniz Eray

Deniz avukatlık kariyerine Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarından Pekin & Bayar Hukuk Bürosu’nda başladı. Pekin & Bayar’da sekiz yılı aşkın bir süre çalışan Deniz’in uzmanlık alanları sözleşmeler, birleşme ve devralmalar, halka arzlar, sermaye piyasaları ve kurumsal işlemlerdir. Deniz, 2011 yılında Londra’da Linklaters, LLP’de borç ve sermaye piyasaları departmanında misafir avukat olarak çalıştı. Mart 2015’de ERAY Hukuk’u kuran Deniz, hukuk derecesini Paris’te Pantheon-Sorbonne Paris 1 Üniversitesi’nden Uluslararası ve Ticaret Hukuku dalında almış, Londra’da Queen Mary, University of London’da da Banka ve Finans Hukuku dalında L.L.M derecesi almıştır

One Comment

  1. Sinemia.com üzerinden üyelik gerçekleştirdim. Üçüncü gün cayma hakkını kullanmak için mail attım. Kişiye özel hizmet olduğunu söyleyip kabul etmediler. Hakem heyetine baş vurmalı mıyım, yoksa hizmetlerini kullanmaya başlayayım mı? Üyeliğimin içeriği: 24 ay boyunca sinemalarda ayda üç film izlemek için ödeme yaptım.

    Cevapla

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir