All posts by Ege Ferhat Yıldırım

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programını tamamlaması akabinde, Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Programında doktora eğitimine başladı. Mezuniyet sonrası avukatlık yaptıktan sonra, akademik alanda faaliyet göstermeye başlamıştır. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans (Arabuluculuk Modülü) Programında ikinci yüksek lisans eğitimi almıştır. İstanbul Altınbaş (Kemerburgaz) Üniversitesi MYO- Adalet Programı Başkanlığını yürütmüş olan Yıldırım, halihazırda Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalında öğretim görevlisidir. Özel Sigorta Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri, Arabuluculuk, Reklam Hukuku, Tüketici Hukuku alanlarında çalışmaktadır.

“Black Friday” Çılgınlığı ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bir hukukçu akademisyen olarak çalışma alanlarım içerisinde Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku gibi dallar mevcut. Bu bağlamda çalışma alanlarımla ilgili olan yerli yabancı bir çok hukuk grubuna dahilim. Almanya’daki bir grubun yolladığı mailde “Black Friday”e eleştiri getiren bir görüşü işlenmekteydi. Bu mailden hareketle sizlerle “Black Friday”ı...

/ Kasım 26, 2017

Çalışan Buluşları Yönetmeliği

Üzerinde en çok tartışılan konulardan biri, çalışan buluşları ve bu buluşlar üzerindeki haklarının neler olduğu hususudur. Konuya dair 29.09.2017 tarih ve Resmi Gazete ile Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik buluş sahibi...

/ Ekim 2, 2017

Hava Araçları Sigorta Yönetmeliği

Hazine Müsteşarlığının, hava araçları için yolcu, bagaj, yük ve posta mali sorumluluk sigortasına ilişkin yönetmeliği 27.07.2017 tarih ve 30136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik ile getirilen düzenlemeleri kısaca inceleyecek olursak; Taşıyıcının Sorumluluğu Nelerdir ? Taşıyıcı, yolcunun ölümü veya herhangi bir bedensel zarara...

/ Eylül 25, 2017

Arabuluculuk Nedir?

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk : Alternatif Çözüm Yolu Arabuluculuk son zamanda sıkça duymaya başladığımız alternatif çözüm yöntemlerinden biridir. Görsel ve yazılı basında belirtildiği üzere hükümetin ilk altı aylık düzenleme planları içerisinde de yer alan ve zorunlu hale getirilmesi gündemde olan arabuluculuk halihazırda tam anlamı ile bilinmemektedir....

/ Ağustos 27, 2017