Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Hakkında

KOSGEB, yeni bir sistemle girişimcilerin karşısına çıktı. Girişimciliği Geliştirme Destek Programı olarak gündeme gelen bu yeni sisteme başvurular 1 Ocak 2019’dan itibaren alınmaya başladı. Hali hazırda eski sistemden destek almaya başlayanlar veya değerlendirme süreci devam edip taahhütname vermemiş olan işletmeler yazılı başvuruları halinde, başvuru şartlarını sağlamalarıyla birlikte yeni sisteme başvurabilir ve böylece eski sisteme ilişkin haklarından feragat etmiş sayılırlar.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; eski sistemin eğitimini tamamlayıp hali hazırda işletmesini açmamış girişimcilerin eski sistemde almış oldukları Uygulamalı Girişimcilik eğitimi yeni sistemde devamlılığını sürdürecek ve bu eğitimin geçerliliği 1 Ocak 2021’e kadar sürecektir. Dolayısıyla eski sistemin eğitimini tamamlamış girişimcilerin bu tarihe kadar diğer şartları da sağlamaları halinde işletmelerini resmi şekilde açmış olmaları gerekmektedir. Aksi halde süreyi geçiren girişimciler yeni sistemin öngördüğü eğitimi tamamlamak zorunda kalacaklardır.

Aynı zamanda işletmenin faaliyet konusu; ileri girişimci programına uygun sektörler (https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6835/girisimciligi-gelistirme-destek-programi) kapsamında yer almasına rağmen, girişimci, geleneksel girişimci destek programına başvuru yapabilirken aksi ihtimal söz konusu değildir dolayısıyla girişimci, geleneksel girişimci destek programı kapsamına girdiği halde, ilerici girişimci destek programına başvuru yapamayacaktır.

Yeni sistemi, eski sistemden ayıran özelliklere gelince; eski sistemde son 1 yıl içinde açılmış bir işletmede veya yeni açılacak işletmede ortaklık halinde girişimcinin sahip olacağı pay %30’luk sınırından, %50’lik sınıra yükseltilmiştir ve destekten yararlanan girişimcinin münferiden işletmeyi temsil yetkisinin bulunması şartı doğmuştur.

Geleneksel girişimci ile ilerici girişimci arasında farklılık gösterecek hususlardan bir diğeri de; ödenecek hibe tutarlarıdır. Önemle belirtmek gerekir ki her iki destek türünde de ödemeler; kuruluş desteği ve performans desteği olarak ikiye ayrılır, performans desteğinde öngörülen tutarlar ise; işletmenin istihdam ettiği işçilerin asgari prim ödeme gün sayılarına göre değişmekte olup, asgari belirlenen gün sayısı aşıldığı andan itibaren performans desteği hibe olarak girişimcilere sunulmaktadır. Geleneksel girişimcilerden farklı olarak; ilerici girişimciye performans desteğine ek olarak makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında da hibe sağlanmaktadır ve bu destek esas tutarın %50’sini aşmayacak ölçüde erken ödemeye konu olabilir ancak bundan yararlanmak için teminat gösterilmesi şartı getirilmiştir. Destek miktarlarına ilişkin detaylı bilgiye; https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6835/girisimciligi-gelistirme-destek-programi adresinden ulaşılabilir.

KOSGEB başvurusu ile ilgili yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Posted by Burçak Yalta

Burçak Yalta, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisidir. Üniversitesinde İlerici Hukukçular kulübünün YK üyeliğini sürdürmektedir. TEİD (Etik ve İtibar Derneği) 'de stajyerlik yapmış, hali hazırda Fırat İzgi avukatlık ortaklığında stajını sürdürmektedir. Kişisel Verilerin Korunması, Bilişim Hukuku ve Şirketler Hukuku alanlarıyla ilgilenmektedir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir