Kamuoyunda “İnternet yayıncılığına sansür uygulaması” olarak bilinen ve daha yönetmeliği ile detayları belli olmayan RTÜK düzenlemesi neler getiriyor?

Radyo ve Televizyon Kanunu‘na eklenen Madde 29/A hükmü ile artık internet üzerinden yayın yapmak isteyen kişilerin RTÜK’ten lisans alması zorunlu hale geldi. Bu düzenlemeyi özetlemek gerekirse;

  • İnternet üzerinden yayın yapmak isteyen hizmet sağlayıcıların RTÜK’ten “yayın lisansı”, bu yayınları internet üzerinden iletmek isteyen platform işletmecilerinin ise “yayın iletim yetkisi” alması gerekecek.
  • RTÜK’ün uygun görmediği, yayın hakkı ya da lisansı bulunmayan, ya da hak ve lisanları iptal edilen internet yayınlarının içeriklerine de yayın yasağı uygulanabilecek.
  • Geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunmayan ya da bu hak ve/veya lisansı iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin yayın hizmetlerinin internet ortamından iletildiğinin tespiti halinde Rtük Üst Kurulu’nun talebi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından internet ortamındaki söz konusu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine duruşma yapmaksızın en geç 24 saat içerisinde karar verilebilecektir.
  • İçerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde de yani; Uluslararası anlaşmalar ve Radyo ve Televizyon Kanunu hükümlerine aykırı yayın yapan hizmet sağlayıcı ya da platform işletmecileri, İnternet ortamından Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik yayın yapan yayın kuruluşları, Yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye’ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşları,

Hakkında da içeriği kaldırma veya engelleme kararı verilebilecektir. Dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise bu kuruluşlarında Türkiye’nin yargı yetkisi altındaki diğer kuruluşlar gibi RTÜK’ten yayın lisansı, bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de yayın iletim yetkisi alması zorunlu hale geldiğidir.

SONUÇ

Çoksesliliği bitireceği ve sansürlerin artacağı yönünde eleştiri alan bu yeni düzenlemenin uygulamada neler getireceği henüz belli değil. Ama yine de hizmet sağlayıcı ve platform işletmecilerinin, yayın lisansı ile yayın iletim yetkisi alabilmek için gerekli hazırlıklara başlaması gerekmektedir.

 

Posted by Yaprak Sürmeli

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Yaprak SÜRMELİ aynı zaman da 'melek' girişimcidir. Bu alanda bir çok eğitim ve sertifika programına katılmış, Türkiye, Japonya, Amerika ve 25 Avrupa ülkesinde patentine sahip olduğu ,ulusal ve uluslararası bir çok başarı ve ödül kazanmış olan PEGGYMATİC adlı teknolojik ürün buluşuna sahiptir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir