28.12.2018 tarihinde Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte yönetmeliğimiz yürürlüğe girdi. Yeni yazı yayımlana kadar buradan okuyabilirsiniz.


Bir süredir reklamlarda rakip bilgilerinin doğrudan kullanılabilmesine izin veren ve böylelikle Türkiye’de karşılaştırmalı reklamın önünü açan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği (“Yönetmelik”) madde 8/2’nin yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Reklamlardaki yaratıcı süreci önemli ölçüde etkileyeceğini düşündüğümüz bu madde, markaların özellikle reklam stratejileri üzerinde de belirleyici olacaktır. (Reklam hukukuna dair yazımız için lütfen tıklayın.)

Ancak Yönetmelik’in yürürlük tarihi defalarca ertelenmiştir. Yönetmelik 10 Ocak 2015 tarihinde 29232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yayım tarihi itibariyle madde 8/2 hariç olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Ancak, karşılaştırmalı reklamı düzenleyen madde 8/2’nin yürürlük tarihi önce 10 Ocak 2016, sonra 31 Aralık 2016 ve en sonunda 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir.

Ancak, 31 Aralık 2017 tarihinde 30287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili maddenin yürürlük tarihi bir kez daha ertelenmiş ve 1 Ocak 2019 olarak güncellenmiştir.

Böylece 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle reklamda, rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret unvanı veya işletme adlarına yer vermek mümkün olabilecektir.

Ancak Yönetmelik’te tam bir serbestlik söz konusu değildir. Karşılaştırmalı reklamlarda dikkat edilmesi gereken hususlar genel hatlarıyla şöyledir:

  • Karşılaştırmalı reklamlar aldatıcı ve yanıltıcı olmamalıdır.
  • Karşılaştırmalı reklamlar haksız rekabete yol açmamalıdır.
  • Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin aynı ihtiyaçları karşılaması ya da aynı amaca yönelik olması gereklidir.
  • Menşei belirtilmiş mal veya hizmetlere ilişkin karşılaştırmalarda mallar veya hizmetler aynı coğrafi yerden olmalıdır.
  • Tüketiciye fayda sağlayacak bir husus karşılaştırılmalıdır.
  • Mal ve hizmetlerin maddi, esaslı, doğrulanabilir ve tipik özellikleri karşılaştırılmalıdır. Bu kapsamda malların fiyatları da karşılaştırılabilir. Dikkat edilmesi gereken, bu hususlar objektif olarak karşılaştırılmalıdır.
  • Nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanan iddialar; bilimsel test, rapor veya belgelerle ispatlanmalıdır.
  • Karşılaştırmalı reklam ile rakiplerin mal veya hizmetleri ya da marka veya unvanları kötülemenmemeli veya itibarsızlaştırılmamalıdır.
  • Karşılaştırmalı reklam, reklam veren ve rakibinin markası, ticaret unvanı gibi ayırt edici işaretleri ve mal ve hizmetleri arasında karışıklığa yol açmamalıdır.

Posted by Av. Sinem Özyiğit

İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliğine Kayıtlı Avukat | Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu (Member of the Istanbul Bar and Turkish Bar Association | LL.B. at Yeditepe University Faculty of Law)

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir