İsviçre, Legaltech ve Fintech gibi alanlarda dünyada öne çıkan ülkeler arasında ve bu yerini gün geçtikçe sağlamlaştırıp ileri taşıdığında da hiç şüphe yok. Son 4 yıl içerisinde Silikon Vadisi’ni model alarak Blockchain startuplarını çekmek için Zug Kantonu’nda kurduğu Kripto Vadi ile adından sıkça söz ettiriyor.
Peki neden Blockchain startupları her geçen gün fikirlerini İsviçre’de filizlendirmeyi tercih ediyor sorusuna yönelik olarak, İsviçre’nin kendine has yapısından kısaca bahsedilmeli.

Blockchain Startupları neden İsviçre’yi tercih ediyor?

İsviçre, Blockchain alt yapısına ön yargılı yaklaşan çeşitli devletlerin aksine, Blockchain startuplarına karşı sınırlayıcı ya da yasaklayıcı olmak yerine tüm gelişmeleri onlarla birlikte tecrübe etmek üzerine bir yaklaşıma sahip. Örneğin, Kripto Vadi neden İsviçre’de kurulmalı sorusuna giriş yapılırken, İsviçre’nin merkeziyetçi olmayan idari yapısı ile Blockchain altyapısının merkeziyetçi olmayan halinin benzerliğine vurgu yapılıyor. Bununla beraber, Kripto Vadi’nin İsviçre’de kurulması, İsviçre’ye özgü olan pek çok özellik ile doğrudan bağlantılı olarak gösteriliyor. Bu özellikleri biz şu şekilde sıralayacağız.

İsviçre’nin uluslararası hukukta nötral statüde kabul edilen bir ülke, dolayısıyla devletler arasında yaşanacak muhtemel krizlerden etkilenmeyeceğinin taahhüdünü tüm dünya devletlerine karşı vermiş durumda.
İsviçre hali hazırda başta BM olmak üzere pek çok uluslararası örgüte ev sahipliği yapmaktadır. Bu durum İsviçre’nin sosyal ve kültürel renkliliğine önemli katkı sağlamaktadır.

İsviçre, siyasi yapısı Konfederasyon olan bir ülke. Doğrudan demokrasi ile yönetilen 26 kantondan oluşmakta, dış politika, güvenlik gibi alanlarda tüm kantonlar, federal yönetime bağlıdır. Uluslararası bankacılık sektörü alanında belki de en gelişmiş ülke İsviçre olarak gösterilebilir. Örneğin bankalarda gizliliği teminat altına alan kanunlar 1700’lü yıllara kadar ulaşmaktadır.

İsviçre dünyada en istikrarlı ve öngörülebilir hukuki alt yapıya sahip olan ülkelerin başında geliyor. Bu gelişmenin bir sonucu olarak dünyada en çok tercih edilen tahkim yerlerinden biri olduğuna işaret edilmelidir.
İsviçre Frangı’nın Dolar ve Euro gibi para birimleri karşısında sahip olduğu güçlü ve istikrarlı yapı da İsviçre’yi yatırımcılar için cazip kılan hususlar arasında.Aynı zamanda eğitimde, sağlıkta, teknolojinin kullanılması ve transferinde, yine dünyanın önde gelen ülkeleri arasında.

İsviçre Avrupa’nın kalbinde ancak Avrupa Birliği üyesi değil. Avrupa Birliği’ne ikili anlaşmalarla entegre bir ekonomik sisteme sahip. İsviçre aynı zamanda diğer büyük aktörlerle uluslararası ticari ilişkilerini serbest ticaret anlaşmaları üzerine kurmuş bulunmakta.İsviçre’nin bu özelliklerini sıraladıktan sonra, Zug Kantonu’da 2013 senesinden bu güne hayata geçirilen Kripto Vadi tecrübesine kısaca bir göz atabiliriz.

Kripto Vadi Serüveni Nasıl Başladı ve Hangi Gelişmeler Yaşandı?

Kripto Vadi Serüveni 2013 yılında Bitcoin Suisse’in Zug’da kurulması ve hemen ardında 2012’de Vancouver’da kurulmuş Monetas ’ın Zug’a taşınması ile başladı. 2015 yılında Crypto Valley Forum, Kripto vadi ekosisteminin network çalışmalarını hızlandırmak için kuruldu. 2016’da Zug Kantonu Dünya’da kamu hizmetlerinde Bitcoin ile ödemeyi kabul eden ilk idari yapı olarak tarihe geçti. 2017 yılında Cripto Valley Association, ulusal ve uluslararası düzeyde Kripto vadi ekosisteminde kurulan Blockchain startuplarına gerekli hukuki desteği sağlamak adına resmi olarak kuruldu.

2013’de 2017’ ye kadar gerçekleşen önemli noktalara değindikten sonra, İsviçre’nin Kripto Vadi serüveninde, İsviçre Bankalar Birliği’nin de Kripto Vadi’nin önemli destekçilerinden olduğundan da bahsedilmelidir. Örneğin Birliğin Ekonomi Politikaları Başkanı Martin Hess, Reuters’a yaptığı bir açıklamada, Fintech’de gerçekleşen gelişmeler karşısında yerini almayan bir İsviçre’nin, global finans merkezi olmaktan uzaklaşabileceğine dikkat çekmiştir.

2017’nin ortalarında XAPO’nun hem kendi operasyonları hem de Bitcoin sahipleri için İsviçre’nin finansal ve hukuki ortamının çok iyi olduğunu açıklamasıyla, Blockchain startupları, Singapur, Londra, Silikon Vadisi ve New York’tan sonra Kripto Vadi ekosisteminde kendilerine yer arayışını hızlandırdı. Xapo, Monetas, Ethereum Switzerland tanınmış Blockchain startupları olarak Kripto Vadi’de yerlerini almış durumda. Bunlar dışında, blockchain altyapısı, bulut bilişim teknolojisi üzerine projeler üreten pek çok startup da şüphesiz ilerleyen zamanda Kripto Vadinin liberal ekosisteminde yerlerini alacaklar.

Kripto Vadi ve İsviçre’de ICO’lara Yaklaşım

Blockchain startuplarının halka arzı olarak nitelendirilen ICO (Initial Coin Offering)’lar nitelikleri itibariyle pek çok hukuki meseleyi bünyesinde barındıyor. Örneğin, Güney Kore’de şirketlerin ve startupların ICO’lara katılımı, bu tür bir fonlama yönteminin sermaye piyasası kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle yasaklandı. Bu gelişmeler yaşanırken, ICO’lar İsviçre Finansal Market Denetleme Otoritesi (FINMA) tarafından da sorunlu bir alan olarak işaret edildi.

İlgili Federal Otorite, 29 Eylül 2017 tarihli yayımladığı rehberde, FINMA’nın Blockchain teknolojisinin öneminin farkında olduğu vurgulanmış ve İsviçre finans pazarında bu konudaki tüm destek ve çözümleri memnuniyetle karşılayacağı belirtmiştir. ICO’ların hali hazırda ne İsviçre’de ne de dünya genelinde özel düzenlemelere tabi olmadığını vurgulayan FINMA, ICO’ların amacı ve özel karakterinden hareketle, kara paranın aklanması ve terörün finansmanın engellenmesine ilişkin mevzuata tabi olabileceği, bankacılık kanunu, menkul kıymetlere ilişkin düzenlemeler, kollektif yatırım işlemlerine ilişkin düzenlemelerin uygulama alanına giren durumlarda Finansal Market Denetleme Otoritesi gerekli tedbirleri alacağını rehberde startuplara ve tüm ilgililere hatırlatmıştır.

Görüldüğü gibi, İsviçre Kripto Vadi ekosisteminde hukuki altyapı en önemli meselerden biri. Bu nedenle, Kripto Vadi Düzenleyici Politika Çalışma Grubu, Kripto Vadi ekosisteminin hukuki geleceği açısından da dünyadaki düzenleyici politikaları takip etmekte ve İsviçre otoriteleriyle de Kripto Vadi’nin sağlıklı geleceği için sürekli irtibat sağlamaktadır.

Özetle, İsviçre’nin Blockchain startuplarına özgür filizlenme ortamı sağlayan önemli bir ekosistem yarattığı ve bu ekosistemi de hukuki ve ekonomik dinamiklere uygun yönetmek istediği aşikar.

Kripto Vadinin gelişim süreci hakkında 
Monetas için 
Finma Rehber Hakkında 

Posted by Belkıs Vural Çelenk

Dr. Araştırmacı-Hukukçu, 2011 Bilkent'den Hukuk Lisans derecesi, 2012 LMU Münih'ten Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans derecesi 2018 İsviçre Luzern Üniversitesi'nden Dr. iur. derecesi almıştır.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir